Do wykonania protezy konieczne jest zdjęcie rentgenowskie prezentujące staw

Jak donoszą statystyki medyczne, prowadzone przez każdy szpital państwowy, stale wzrasta liczba osób wymagających wykonania zabiegu endoprotezy stawu biodrowego. Takie sztuczne zamienniki stawów, najlepiej wykonuje protetyka warszawa. Z reguły, pacjent wymagający wszczepienia takiego stawu leży od dłuższego czasu na szpitalnym oddziale. Fakt ten sprawia, że większość niezbędnych badań została już przeprowadzona, a decyzja o operacji podjęta. W takiej sytuacji, ortopeda wykonuje telefon do wspomnianej wcześniej firmy i prosi o przysłanie pracownika do pacjenta. Continue reading „Do wykonania protezy konieczne jest zdjęcie rentgenowskie prezentujące staw”

Proteza pozwala wrócić do normalnego życia

W wyniku zdarzeń losowych, każdy człowiek na skutek urazu mechanicznego, może doznać uszkodzenia swoich kończyn. O ile w większości wypadków, leczenie ambulatoryjne składa się z zaopatrzenia rany i podania leków, tak w przypadku tych cięższy konieczna może okazać się amputacja. Niewątpliwie jest to straszne przeżycie dla pacjenta, które dodatkowo łączy się z pewnego rodzaju stygmatyzacją. Chory może czuć się stale obserwowany przez innych i oceniany. Na szczęście na polskim rynku istnieje wiele firm wykonujący odpowiednie protezy dla pacjentów, dzięki którym mogą oni powrócić do normalnego życia społecznego. Continue reading „Proteza pozwala wrócić do normalnego życia”

Nadczynnosc przytarczyczek

Nadczynność przytarczyczek Inaczej sprawa będzie się przedstawiać, jeżeli podamy nadmierne ilości hormonu z przytarczyczek lub jeżeli wystąpi ich nadczynność. Powstają wtedy ciężkie zaburzenia, związane ze zwiększeniem się zawartości wapnia we krwi, ,dochodzącym o 20-30 mg%. Występują wtedy wymioty, biegunki, znaczne zwiększenie się lepkości krwi, senność, apatia i obniżenie pobudliwości. Równolegle do zwiększenia się zawartości wapnia we krwi wzrasta jego wydalanie z moczem. Wzmaga się również wtedy wydalanie fosforu, którego zawartość we krwi spada . Continue reading „Nadczynnosc przytarczyczek”

Sklonnosc do skurczów

Skłonność do skurczów (spasmophilia) Jedną z postaci tężyczki ukrytej, którą najczęściej widuje się w klinice, jest spazmofilia. Spazmofilia u dzieci cechuje się łatwością występowania konwulsji, skurczów krtani oraz wzmożoną mechaniczną i elektryczną pobudliwością mięśni. Niekiedy tężyczka mięśnia sercowego, mięśni oddechowych oraz skurcz krtani (laryngospasmus) mogą być przyczyną nagłej śmierci dziecka. W pewnych przypadkach nagłej śmierci tego typu widzimy wylewy krwawe do przytarczyczek, co raczej jest skutkiem duszenia się, gdyż w większości przypadków nagłej śmierci u dzieci ze spazmofilią sekcja żadnych zmian nie stwierdza. Spazmofilia i tężyczka są objawami wzmożonej pobudliwości układu nerwowego animalnego jako skutku braku wapnia zjonizowanego. Continue reading „Sklonnosc do skurczów”

Cialo czynne przytarczyczek

Ciało czynne przytarczyczek Collipouii udało się wyosobnić ciało czynne z przytarczyczek, nazwane przez niego parathormonem, które nie tylko usuwa tężyczkę; ale podnosi także poziom wapnia we krwi do normy i utrzymuje w zdrowiu zwierzęta pozbawione przytarczyczek. Parathormon jest związkiem białkowym, podlegającym strawieniu pepsyną i trypsyną, dlatego podawany doustnie nie działa. Hormon przytarczyczek nie został dotychczas wyosobniony w postaci krystalicznej. Parathormon reguluje zawartość wapnia we krwi. Mechanizm działania parathormonu polega na tym, że hormon ten zwiększa przechodzenie przez nerkę do moczu kwasu fosforowego. Continue reading „Cialo czynne przytarczyczek”

Wprowadzenie parathormonu zwierzetom i ludziom

Wprowadzenie parathormonu zwierzętom i ludziom powoduje zwiększenie się fosforanów w moczu (-phospha turia). Brak w ustroju parathormonu zmniejsza wydalanie kwasu fosforowego z moczem, w związku z czym nagromadza się on we krwi. Wzrost poziomu kwasu fosforowego we krwi powoduje spadek w niej jonów wapnia i powstaje tężyczka. Brak hormonu przy tarczy czek powoduje w ustroju inne jeszcze zmiany. Po usunięciu bowiem przytarczyczek powstaje zwiększone zapotrzebowanie przez tkanki cukru. Continue reading „Wprowadzenie parathormonu zwierzetom i ludziom”

Patogeneza tezyczki

Patogeneza tężyczki Usunięcie przytarczyczek wywołuje spadek wapnia we krwi, który może dochodzić do 4,1. mg% zamiast normalnych 10,8 mg%. Nie każde jednak obniżenie zawartości wapnia we krwi powoduje wystąpienie tężyczki. Tężyczka może bowiem powstać przy różnego stopnia niskich koncentracjach wapnia we krwi, w zasadzie zaś wtedy, kiedy wapń spadnie do blisko połowy swojej normy fizjologicznej, przeciętnie do 7 mg%. Istnieją więc pewne indywidualne różnice -napięcia i pobudliwości nerwowo-mięśniowej oraz indywidualne: oddziaływanie nerwowo-mięśniowe na spadek wapnia we Krwi; Jeżeli bowiem zmniejszymy napięcie mięśniowe przez wytrzebienie zwierząt z usuniętymi przytarczyczkami, to tężyczka nie wystąpi. Continue reading „Patogeneza tezyczki”

Tezyczke mozna uzyskac doswiadczalnie

Tężyczkę można uzyskać doświadczalnie, jeżeli sztuczni obniżymy zawartość wapnia we krwi przez wprowadzenie normalnym zwierzętom np. cytrynianu sodowego. Cytrynian sodu łączy się wtedy z wapniem krwi i powstaje nierozpuszczalny cytrynian wapnia. Występuje wtedy zubożenie krwi w wapń, co prowadzi do powstawania skurczów tężyczkowych, identycznych ze skurczami powstałymi po usunięciu przytarczyczek. Bezpośrednią więc przyczyną powstawania tężyczki jest zmniejszenie się zawartości wapnia zjonizowanego we krwi, gdyż jony wapnia zmniejszają pobudliwość komórek. Continue reading „Tezyczke mozna uzyskac doswiadczalnie”

Objaw Trousseau

Objaw Trousseau zaś polega na tym, że ucisk na mięśnie przedramienia u chorych na ukrytą tężyczkę wywołuje skurcze mięśni ręki. Skurcz ten wywołuje zgięcie ręki w łokciu i nadgarstku oraz przyciśnięcie kciuka do. dłoni przy wyprostowanych pozostałych palcach. Ucisk na mięśnie kończyny dolnej wywołuje zginanie biodra, kolana i palców nóg. W związku z tym, że różne czynniki mogą wywołać zaburzenia w czynności przytarczyczek, odróżniamy tężyczkę urazową, np. Continue reading „Objaw Trousseau”

Przewlekly niezyt oskrzeli

Przewlekły nieżyt oskrzeli (Bronchitis chronica) Przyczyny. Przewlekły nieżyt oskrzeli może rozwijać się n tle często powtarzającego się ostrego nieżytu, który pozostawia za każdym razem pewne zmiany w błonie śluzowej oskrzeli. O wiele częściej spotyka się przewlekły nieżyt oskrzeli jako chorobę pierwotną u osób, które podczas wykonywania swego zawodu wdychają pył i dym drażniący błonę śluzową dróg oddechowych mechanicznie lub chemicznie. Zwłaszcza często zapadają na przewlekły nieżyt oskrzeli osoby pracujące w fabrykach bawełnianych, wełnianych, tytoniowych i innych, murarze, młynarze, piekarze, szlifierze itp. Zwłaszcza często cierpią na przewlekły nieżyt oskrzeli także osoby nadużywające tytoniu oraz, przebywające długo w lokalach zadymionych gdyż dym dochodzi podczas wdechu aż do oskrzelków, a zapalenie gardła, wywołane przez nadmierne palenie, stopniowo szerzy się ku dołowi na oskrzela. Continue reading „Przewlekly niezyt oskrzeli”