Anatofilia patologiczna

Anatofilia patologiczna. Odróżnia się rozszerzenie oskrzeli walcowate i workowate, czyli torbiasta postać walcowata. rozszerzenia oskrzeli (broneheetasis cylindrijormis) jest postacią rozlaną (broneheetasis diffusa), gdyż objawia się, jako równomierne rozszerzenie oskrzeli. Najczęściej rozszerzenia są usadowione w oskrzelach średnich i drobnych jednego płata, przeważnie dolnego, lub kilku płatów płuc. Powstają one zwykle na tle przewlekłego nieżytu oskrzeli, zwłaszcza u chorych na rozedmę płuc. Zatem rozszerzenia oskrzeli walcowate należą do grupy rozszerzeń odoskrzelowych. Toteż zmiany anatomiczne są tu takie same jak w przewlekłym nieżycie oskrzeli, tylko dalej posunięte, o charakterze w znacznej mierze zanikowym. Rozszerzenia workowate oskrzeli (broneheetasis saeeiformis) bywają zwykle ograniczone (broneheetasis eireumseripta) i jednostronne. Są to jamy okrągłe lub jajowate wielkości różnej aż do wielkości wiśni lub orzecha włoskiego. Powstają one na tle spraw marskich w płucu lub zrostów opłucnych. Zatem rozszerzenia te należą do grupy broneheetasis cirrhotiea pneumogenes lub pleurogenes. Rozszerzenia oskrzeli, powstałe wskutek zwężenia oskrzela od ucisku od zewnątrz, są zawsze ograniczone. Ściany rozszerzonego oskrzela są zwykle zmienione w błonie śluzowej stwierdza się często cechy przewlekłego nieżytu gruczoły błony śluzowej, włókna mięsne i sprężyste, nawet chrząstki są często zanikłe naczynia krwionośne, przechodzące w ścianie oskrzela, jeżeli nie uległy zanikowi, są zazwyczaj rozszerzone. W błonie śluzowej oskrzeli często widać tu i owdzie ubytki. W jamie oskrzelowej nieraz zalega wydzielina ulegająca rozkładowi w razie zawleczenia bakterii gnilnych, tak, iż powstaje rozszerzenie oskrzeli gnilne (bronchectasis putrida). W przeważającej liczbie przypadków rozszerzenie workowate oskrzeli jest otoczone zbitą, kurczącą się tkanką, zależnie od przewlekłego śródmiąższowego zapalenia płuc (pneumonia interstitialis chronica), na tle, którego rozszerzenie powstaje. [podobne: faza owulacyjna, nervomix sen, nafta destylowana ]

Powiązane tematy z artykułem: faza owulacyjna nafta destylowana nervomix sen