Czynniki toksyczne, do których obok palenia tytoniu nalezy przede wszystkim przewlekle naduzywanie napojów alkoholowych

Czynniki toksyczne, do których obok palenia tytoniu należy przede wszystkim przewlekłe nadużywanie napojów alkoholowych, wieść mogą także do przewlekłego zapalenia oskrzeli. Jako nieżyt wtórny może on powstawać również na tle trującego działania zatrzymanych w ustroju szkodliwych wytworów przemiany materii, np. w przewlekłym zapaleniu kłębków nerkowych, oraz na tle zaburzeń przemiennym teorii, jak to się spostrzega np. w skazie dawnej, u osób otyłych, w skazie wysiękowej. Dużą grupę stanowią przewlekłe nieżyty przekrwienne (bronchitis venostatica). Spostrzega się je w chorobach serca, w stwardnieniu tętnic, w marskości płuc, w przypadkach rozległych zrostów opłucnych, u garbatych u chorych na rozedmę płuc itd. W powstaniu przewlekłego zapalenia oskrzeli odgrywa ponadto rolę usposobienie błony śluzowej oskrzeli, które może być wrodzone lub nabyte. Zależnie od niego, ten sam czynnik u jednych osób wywołuje nieżyt oskrzeli, a u innych nie. Anatomia patologiczna. W odróżnieniu od ostrego nieżytu, w przewlekłym nieżycie oskrzeli zmiany nie ograniczają się tylko do błony śluzowej, lecz zajmują nieraz nawet całą ich ścianę. Są to zmiany częściowo przerostowe, częściowo zanikowe. Mianowicie błona śluzowa, zabarwiona szarobrunatno i podśluzowa są znacznie zgrubiałe, przekrwione, naciekłe. Zgrubieniu ulegają także mięśnie gładkie, włókna sprężyste i chrząstki, w których często są nawet zwapnienia. Od strony światła oskrzeli przy oglądaniu gołym okiem uderza smugowatość podłużna, zależna od rozsunięcia się pod wpływem kaszlu wiązek włókien sprężystych przebiegających wzdłuż oskrzeli i wpuklenia błony śluzowej w luki powstałe między tymi włóknami. Smugowatość powstaje już we wczesnym okresie nieżytu. Z czasem włókna sprężyste zanikają, a wtedy może powstać prążkowanie poprzeczne zależnie od zgrubienia okrężnie przebiegających mięśni ściany i wyp uklających się ku wnętrzu oskrzela poprzez ścieńczałą błonę śluzową. W sprawę zostają wciągnięte również tkanka okołooskrzelowa oraz węzły okołooskrzelowe. Obok tych zmian dochodzi łatwo, zwłaszcza w nieżycie ropnym i gnilnym, do złuszczania się nabłonka i do powstawania ubytków. [podobne: szpital wojewodzki gdansk, metafen ulotka, afronis opinie ]

Powiązane tematy z artykułem: afronis opinie metafen ulotka szpital wojewodzki gdansk