Dolna warstwe stanowi brudnozielona zbita masa papkowata

Dolną warstwę stanowi brudnozielona zbita masa papkowata, w której już gołym okiem stwierdzić można szarobiaławe lub jasnobrunatne papkowate czopki wielkości ziarnka prosa do grochu, a nawet bobu. Są to czopy grzybicze Dittricha. Włókien sprężystych w plwocinie, jeżeli zapalenie oskrzeli nie jest powikłane zgorzelą płuc, nie ma. Cuchnąca woń plwociny może od czasu do czasu znikać, a to wtedy, gdy oskrzele, w którym toczy się rozkład wydzieliny, ulegnie chwilowo zatkaniu. Inne objawy są takie same jak w nieżycie oskrzeli z tą różnicą, że w zapaleniu gnilnym są one często ograniczone tylko do pewnej części jednego płuca, najczęściej do dolnego płata. Prócz tego wykrywa się często objawy zagęszczenia lub kurczenia się płuca oraz zapalenia opłucnej, zależne nie od samego zapalenia oskrzeli, lecz od spraw chorobowych towarzyszących lub następowych. Z tych spraw najczęściej stwierdza się ostre zapalenie płuc odoskrzelowe lub nawet krupo we, jako odczyn tkanki płucnej otaczającej ognisko gnilne. Dołączenie się tych spraw objawia się przede wszystkim dreszczami, skokiem gorączki, wzmożeniem kaszlu i kłucia w boku. Z czasem w płacie zawierającym ognisko gnilne może rozwinąć się przewlekłe zapalenie śródmiąższowe z zejściem w marskość płuca. W innych przypadkach choroba szerzy się przez ciągłość na tkankę płucną i wywołuje zgorzel płuca, Bywa zresztą i odwrotnie, mianowicie pierwotna zgorzel płuca może wieść do wtórnego gnilnego zapalenia oskrzeli. W wielu przypadkach i klinicznie, i anatomicznie zgorzel płuc i zapalenie oskrzeli tak się kojarzą z sobą, że wprost nie podobna orzec, która z tych spraw jest pierwotna. [hasła pokrewne: ergometr wioślarski allegro, konspekt treningu piłki nożnej seniorów, faza owulacyjna ]

Powiązane tematy z artykułem: ergometr wioślarski allegro faza owulacyjna konspekt treningu piłki nożnej seniorów