Donioslym objawem radiologicznym wrodzonych torbieli pluc jest takze zupelny brak swiezego lub przebytego zapalenia

Doniosłym objawem radiologicznym wrodzonych torbieli płuc jest także zupełny brak świeżego lub przebytego zapalenia dookoła torbieli brak też wtórnej marskości płuc z przesunięciem śródpiersia i narządów oraz nierozszerzanie się sprawy chorobowej. Obecność wtórnych zmian zapalnych w otoczeniu torbieli nie wyłącza jednak wrodzonego pochodzenia torbieli płucnej. Duża torbiel otwarta daje obraz radiologiczny podobny do odmy opłucnej. Rozpoznanie różnicowe. Dużą torbiel płuc otwartą odróżnić można od odmy opłucnej na tej podstawie, że torbiel nie ma ostrego początku, który cechuje odmę, a w obrazie radiologicznym płuco nie jest wtłoczone do wnęki w postaci znamiennego dla odmy kikuta, lecz jego miąższ jest odepchnięty przez torbiel i uciśnięty mniej więcej równomiernie we wszystkich kierunkach, nadto obraz torbieli utrzymuje się bez zmiany przez długi czas. Od gruźlicy płuc torbielowatość płuca odróżniają dobry ogólny stan chorego, brak postępu sprawy chorobowej, stale ujemny wynik badania plwociny, co do prątków gruźlicy, a w obrazie radiologicznym obecność płynu w wielu torbielach na raz, stwarzająca znamienny dla torbieli obraz kaskady półksiężycowatych poziomów płynu, nie spostrzegany w gruźlicy. [hasła pokrewne: nieżyt oskrzeli, esberitox cena, skrzypolen ]

Powiązane tematy z artykułem: esberitox cena nieżyt oskrzeli skrzypolen