Identyfikacja genów dla metabolizmu witaminy B12 cblD ad 7

Synteza adenozylocobalaminy nie była powtarzalnie korygowana za pomocą konstruktu dzikiego typu pTracer. Aby przetestować na ratunek syntezy adenozylokobalaminy, powtórzyliśmy eksperyment z wektorem DNA3.2 / V5 zawierającym konstrukt typu dzikiego i wykazaliśmy przywrócenie syntezy adenozylokobalaminy do 68% wartości kontrolnej w połączonej linii komórkowej cblD (Figura 4C) . Konstrukty zawierające allele sensuzy związane z izolowaną homocystynurią (545C . A, 746A . G i 776T . C) nie przywróciły syntezy metioniny lub metylokobalaminy zarówno w komórkach połączonych cblD-homocystynurią, jak i cblD, co potwierdza, że te zmutowane allele powodują fenotyp homocystynurii (Figura 4A i 4B). Obydwie konstrukty zawierające mutacje znalezione w izolowanej kwasuromuromuromemii (57-64 dB i 160 ° C . T) uratowały syntezę metylokobalaminy (Figura 4B).
Razem odkrycia te sugerują, że mutacje w genie C2orf25 są odpowiedzialne za defekt cblD. W związku z tym wyznaczyliśmy gen MMADHC lub aciduria metylmalonowa, typ cblD i homocystynuria (aby wskazać izolowany fenotyp lub połączony fenotyp).
Dyskusja
Pokazujemy dowody, że mutacje genu C2orf25, które wyznaczyliśmy jako MMADHC, powodują defekt cblD w metabolizmie witaminy B12. Nasze dowody obejmują identyfikację niekonserwatywnych mutacji w MMADHC u każdego z siedmiu pacjentów z defektami cblD i wykazanie, że wektory ekspresyjne zawierające funkcję cblD ratunkowego genu MMADHC typu dzikiego w liniach komórkowych fibroblastów. Przewidywane białko MMADHC zawiera przypuszczalny motyw wiążący kobalaminę i przypuszczalną sekwencję targetowania mitochondrialnego.
Pełna analiza wady cblD wymaga wyjaśnienia, w jaki sposób mutacje w genie będącym kandydatem prowadzą do trzech różnych fenotypów biochemicznych. Chociaż nasze dane, jak opisano, nie spełniają w pełni tego wymagania, nasze wyniki sugerują, że charakter i położenie mutacji są skorelowane z fenotypem biochemicznym, jak pokazano na Figurze 2B. Mutacje u pacjentów z kwasurami cblD-metylomalonowymi znajdują się w kierunku N-końcowej części białka i składają się z mutacji nonsensownej, duplikacji i delecji z przesunięciem ramki. Mutacje u pacjentów z homocystynurią cblD znajdują się w kierunku C-końcowej części białka i składają się z trzech mutacji missense. Mutacje u pacjentów z fenotypem złożonym z cblD są zlokalizowane w kierunku C-końcowej części białka i składają się z mutacji nonsensownej, delecji miejsca splicingowego i duplikacji przesunięcia ramki.
Pełne wyjaśnienie tych związków będzie wymagało dalszych badań. Oferujemy jednak następujące spekulacje. Dwaj pacjenci z defektem kwasowo-CblD-metylomalonowym niosą mutacje, które według przewidywań prowadzą do skróconych białek o długości 19 aminokwasów (57-64 dB) lub długości 53 aminokwasów (160 ° C . T). Proponujemy, że kodon Met62 działa jako drugi kodon startowy i prowadzi do reinicjacji translacji 18, w wyniku czego powstaje krótszy funkcjonalny produkt białkowy cblD, który nie ma przypuszczalnej mitochondrialnej sekwencji liderowej, ale pozwala na normalną syntezę metylokobalaminy.
[podobne: metafen ulotka, wyszukiwarka kodów icd 10, fenistil krople dawkowanie ]

Powiązane tematy z artykułem: fenistil krople dawkowanie metafen ulotka wyszukiwarka kodów icd 10