Leczenie w przewleklym zapaleniu oskrzeli

Leczenie w przewlekłym zapaleniu oskrzeli powinno być przede wszystkim przyczynowe. Lekceważenie tego zasadniczego postulatu może spowodować zupełne niepowodzenie leczenia. W przypadkach uporczywych zaleca się dłuższe leczenie klimatyczne. Latem kojarzy się je często z leżeniem w zdrojowiskach alkalicznych, solankowych lub ze szczawą alkaliczno słoną, w których stosuje się jednocześnie wziewania soli mineralnej oraz picie wody mineralnej. Zasady, na których opiera się wybór miejscowości klimatyczno-zdrojowiskowej. Chorym niezamożnym poleca się pobyt latem w miejscowości wolnej od kurzu, dymu, sadzy mgły, osłonionej od wiatrów, z glebą niebagnistą zwłaszcza w sosnowym lesie. Prócz leczenia przyczynowego, klimatycznego i balneologicznego stosuje się leczenie farmaceutyczne według zasad, które szczegółowo omówiłem w rozdziale o leczeniu ostrego nieżytu oskrzeli. Wobec przewlekłego charakteru choroby stosuje się je n przemian dłuższymi okresami. Przypadki śluzoropotoku oskrzelowego w okresie zaostrzenia nieżytu oskrzelków, nieraz towarzyszącego tej chorobie, opierają się bardzo często leczeniu. Anastazy Landau zaleca w tych przypadkach leczenie dożylnym i wstrzykiwaniami 20-30 ml 20% alkoholu w fizjologicznym roztworze soli kuchennej. Czasami już po 7-10 wstrzykiwaniach stosowanych, co dzień, powiedzie się usunąć zaostrzenie choroby: gorączka ustępuje zupełnie, kaszel się zmniejsza, ilość ropnej plwociny z 1/2-1 litra na dobę wybitnie spada. Można też polecić leczenie penicyliną w postaci wziewań, kojarząc je z domięśniowymi jej wstrzykiwaniami w dawce 100.000 -150.000 jednostek 2 razy dziennie. [patrz też: metafen ulotka, ergometr wioślarski allegro, syrop clemastinum ]

Powiązane tematy z artykułem: ergometr wioślarski allegro metafen ulotka syrop clemastinum