Rozpoznanie róznicowe

Rozpoznanie różnicowe. Bez badania, radiologicznego płuc nieraz bardzo trudno odróżnić rozszerzenie oskrzeli od przewlekłego nieżytu oskrzeli. W przypadkach rozszerzeń niedużych z wydzieliną obraz kliniczny może być zupełnie taki sam jak w przewlekłym nieżycie oskrzeli lub w zapaleniu gnilnym oskrzeli, gdy rozkład gnilny wydzieliny w rozszerzonym miejscu jest wybitniejszy. W przypadku dłużej trwającego zapalenia gnilnego oskrzeli już samo przez się jest bardzo prawdopodobne istnienie rozszerzenia oskrzeli. W różnicowaniu czasami dopomaga postępowanie Quinokego polegaj...

Wspólne objawy ostrej gruzlicy prosówkowej

Wspólnymi objawami ostrej gruźlicy prosówkowej (tuberculosis miliaris acuta) i ostrego nieżytu oskrzelków są: wybitna duszność i sinica, gorączka i objawy nieżytu oskrzeli. Za nieżytem oskrzelków przemawia siedziba nieżytu przeważnie w dolnych częściach płuc, za gruźlicą prosówkową - przewaga nieżytu oskrzeli w górnych płatach, obecność dawnych ognisk gruźliczych (w płucach, gruczołach, stawach itd.), usposobienie wrodzone do gruźlicy, częste stykanie się z chorymi na gruźlicę, obrzmienie śledziony, gruzełki prosowate w naczyniówce oczu, większa skłonnoś...

Identyfikacja genów dla metabolizmu witaminy B12 cblD ad 6

Rodzicielski DNA, stosowany w celu wykluczenia delecji u pacjentów homozygotycznych, był dostępny tylko z jednej rodziny. Ekspresja tkanki i charakterystyka białka
Przeszukaliśmy bazy danych znanych ekspresji sekwencji ludzkiego genomu, aby ustalić ekspresję tkanki genu C2orf25. Wydaje się, że gen ten ulega ekspresji na wysokich poziomach w większości tkanek (uwaga 2 w dodatkowym dodatku). W celu wykrycia możliwych wielokrotnych transkryptów, amplifikowano C2orf25 z fibroblastowego matrycowego RNA (mRNA), stosując RT-PCR i różne startery. Znaleźliśmy tylko jeden produ...

Osobiste wskaźniki dla praktyki - jak to robię ad

W tym wydaniu czasopisma Kastelein i wsp .1 opisują wyniki dwuletniego badania porównującego codzienną terapię z 80 mg symwastatyny oraz placebo lub 10 mg ezetymibu na podstawie średniej zmiany grubości błony środkowej tętnicy szyjnej u pacjentów z rodzinna hipercholesterolemia. Badanie, nazwane Ezetimibem i symwastatyną w hipercholesterolemii, poprawia badanie regresji miażdżycowej (ENHANCE), nie wykazało znaczących różnic między grupami w żadnym z kilku punktów końcowych w odniesieniu do grubości błony środkowej (powszechnie stosowany zastępczy czynnik ryzyka dla ch...

Najnowsze zdjęcia w galerii protetykawarszawa.net:

335#dentysta ursynow , #szpital poznań ul przybyszewskiego , #ergometr wioślarski allegro , #klinika chorób rzadkich , #zdrowie wg who , #objaw trousseau , #wole guzowate tarczycy , #scyntygrafia kości cennik , #curaprox enzycal , #razer deathadder allegro ,