Proteza pozwala wrócić do normalnego życia

W wyniku zdarzeń losowych, każdy człowiek na skutek urazu mechanicznego, może doznać uszkodzenia swoich kończyn. O ile w większości wypadków, leczenie ambulatoryjne składa się z zaopatrzenia rany i podania leków, tak w przypadku tyc...

Eltrombopag i polepszona hematopoeza w opornej niedokrwistości aplastycznej

Ciężka niedokrwistość aplastyczna, charakteryzująca się hipoplazją szpiku kostnego za pośrednictwem układu immunologicznego i pancytopenią, może być skutecznie leczona terapią immunosupresyjną lub allogenicznym przeszczepem. Jedna trzecia pacjentów cierpi na chorobę oporną na immunosupresję, z trwałą, ciężką cytopenią i głębokim deficytem w krwiotwórczych komórkach macierzystych i...

Ostre zapalenie mięśnia sercowego z blokadą immunologiczną Checkpoint

Inhibitory punktów kontrolnych mają poprawione wyniki kliniczne związane z licznymi nowotworami, ale mogą wystąpić wysokiej jakości, immunologiczne zdarzenia niepożądane, szczególnie w przypadku immunoterapii skojarzonej. Zgłaszamy przypadki dwóch pacjentów z czerniakiem, u których rozwinęło się śmiertelne zapalenie mięśnia sercowego po leczeniu ipilimumabem i niwolumabem. U obu pacjentó...

Delecje genów interferonu w ostrej białaczce limfoblastycznej ad

Drugorzędnymi wynikami były: histologiczna regresja z śródnabłonkowej neoplazji stopnia 2 lub 3 do niższego stopnia, klirensu HPV i zmian w komórkach odpornościowych w naskórku i skórze właściwej po 20 tygodniach; złagodzenie objawów klinicznych i poprawę jakości życia po 20 tygodniach i po 12 miesiącach; i trwałość odpowiedzi klinicznej po 12 miesiącach. Analiza statystyczna
W ...

Najnowsze zdjęcia w galerii protetykawarszawa.net:

335#allegro baseny dla dzieci , #alienware allegro , #dentysta ursynow , #szpital poznań ul przybyszewskiego , #ergometr wioślarski allegro , #klinika chorób rzadkich , #zdrowie wg who , #objaw trousseau , #wole guzowate tarczycy , #scyntygrafia kości cennik ,