Objawy wrodzonych torbieli pluc sa odmienne u dzieci i u doroslych

Objawy wrodzonych torbieli płuc są odmienne u dzieci i u dorosłych. U niemowląt i we wczesnym dzieciństwie na pierwszy plan wysuwają się duszność i sinica. Duszność bywa stała, wzmagająca się podczas wysiłków lub mierna, lub też objawiająca się w postaci kilkuminutowych napadów, Towarzyszy jej stała lub napadowa sinica. W razie zakażenia torbieli dołączają się kaszel z odpluwaniem i stany podgorączkowe. Duże torbiele mogą wywoływać objawy fizyczne odmy opłucnej. U dorosłych torbiele wrodzone płuc, nawet duże, jeżeli nie są zakażone, mogą przebiegać bez żadnych objawów (postać bezobjawowa) i wtenczas dają się wykryć tylko badaniem radiologicznym płuc. Do najważniejszych objawów torbieli należą krwioplucia i krwotoki płucne, występujące od czasu do czasu pomimo dobrego ogólnego stanu i prawidłowej ogólnej ciepłoty ciała, przy czym badanie plwociny, co do prątków gruźlicy daje stale wynik ujemny. Objaw ten, przez dłuższy cz as nieraz jedyny, często jest przyczyną mylnego rozpoznania gruźlicy płuc i nawet skierowania chorego do sanatorium gruźliczego. Rzadziej uskarżają się chorzy na kaszel suchy lub z odpluwaniem, jeszcze rzadziej na bóle w klatce piersiowej i duszność wysiłkową. Jeżeli nastąpi zakażenie torbieli, stwierdza się stan podgorączkowy lub gorączkowy oraz objawy fizyczne nieżytu oskrzeli, a nawet odoskrzelowego zapalenia płuc lub ropnia płuc. Rozpoznanie wrodzonych torbieli płuc nastręcza ogromne trudności zwłaszcza wobec częstego bezobjawowego ich przebiegu. O istnieniu torbieli rozstrzyga obraz radiologiczny. Torbiel zamknięta, wypełniona płynem i niezakażona, przedstawia się przy badaniu radiologicznym, jako okrągły jednolity cień o ostrych cienkich zarysach, stale się utrzymujący przy wielokrotnym badaniu. W razie przebicia torbieli do oskrzela na ekranie widać jamę powietrzną lub jamę powietrzną z płynem na dnie. W przypadkach licznych torbieli otwartych widać na ekranie liczne jamki różnej wielkości, o cienkich ścianach, nakładające się wzajemnie i dające obraz siateczki, gąbki o nieregularnych oczkach lub plastra miodu. W obrębie siateczki nie stwierdza się prawidłowego rysunku płucnego a wewnątrz niej widoczne są poziomy płynu. [patrz też: fenistil krople dawkowanie, twitter warzecha, kreatynina gfr ]

Powiązane tematy z artykułem: fenistil krople dawkowanie kreatynina gfr twitter warzecha