Objawy

Objawy. Nabyte rozszerzenia oskrzeli przebiegają wśród objawów choroby, która jest przyczyną ich powstania. Zwłaszcza dotyczy to rozszerzeń walcowatych, powstających najczęściej na tle często powtarzających się zaostrzeń przewlekłego nieżytu oskrzeli u chorych na rozedmę płuc. Większe rozszerzenia walcowate objawiają się nieraz wykrztuszaniem dużej ilości płynnej plwociny dzielącej się w naczyniu na 3 warstwy. Zazwyczaj chory wykrztusza plwocinę w kilku napadach kaszlu, zwłaszcza rano po nocy w ciągu, której w rozszerzonych oskrzelach gromadzi się dużo wydzieliny. Opukowo stwierdza się odgłos bębenkowy zależny od rozedmy płuc, osłuchowo nieraz liczne niedźwięczne rzężenia drobnobańkowe i średniobańkowe, zwłaszcza w obrębie dolnych płatów płuc. Rzężenia są czasami tak obfite, że zupełnie pokrywają szmer oddechowy. Rozszerzenia workowate oskrzeli mogą również przebiegać bez wyraźnych objawów klinicznych. Nieraz dopiero doł ączające się zaostrzenie nieżytu oskrzeli lub inne powikłania kierują chorego do lekarza. Najdonioślejszym objawem rozszerzenia oskrzeli, chociaż nie w każdym przypadku spostrzeganym, jest znamienna plwocina, którą chory wykrztusza bardzo często napadami w dużej ilości (pełnymi ustami), zwłaszcza rano oraz gdy zmienia położenie ciała. Zasadnicze jej cechy są takie same jak w zapaleniu oskrzeli gnilnym, z tą tylko różnicą, że plwocina w przypadkach rozszerzenia oskrzeli rzadziej cuchnie, gdyż cuchnienie powstaje dopiero wtedy, kiedy gromadząca się w rozszerzonym oskrzelu plwocina ulega, rozkładowi gnilnemu. W rozszerzeniach workowatych spotyka się taki rozkład o wiele częściej, gdyż w nich łatwiej zalega zawartość i nieraz osiedlają się beztlenowce gnilne, natomiast rozszerzenia walcowate łatwiej się opróżniają z wydzieliny. Ani strzępów tkanki płucnej, ani włókien sprężystych w plwocinie chorych z rozszerzeniem oskrzeli nie ma, n atomiast w okresach plwociny cuchnącej można w niej wykryć czasami czopy Dietricha. Obfitość plwociny zależy od utraty lub obniżenia pobudliwości ściany rozszerzonego oskrzela, wskutek czego plwocina gromadzi się w rozszerzeniu, nie wywołując kaszlu. Dopiero po wypełnieniu rozszerzonego odcinka wydzielina dostaje się do oskrzela poza obrębem rozszerzenia i drażniąc oskrzele wywołuje kaszel z wykrztuszaniem obfitej plwociny. To samo może nieraz nastąpić w związku ze zmianą położenia ciała. [patrz też: arthrotec apteka, glamid żel, nieżyt oskrzeli ]

Powiązane tematy z artykułem: arthrotec apteka glamid żel nieżyt oskrzeli