Ocena jakości życia związanej z leczeniem zidowudyną w bezobjawowym zakażeniu ludzkim niedoborem odporności ad 5

Objawy żołądkowo-jelitowe, szczególnie w grupie 1500 mg, stanowiły większość różnic w objawach. Rycina 2. Rycina 2. Podzielone wykresy przeżywalności Kapłana-Meiera dla grupy placebo (panel A), grupy 500 mg (panel B) i grupy 1500 mg (panel C). Pokazano trzy punkty końcowe: przeżycie wolne od zdarzeń (EFS), przeżycie wolne od progresji (PFS) i całkowite przeżycie (OS). Krzywe te dzielą 18-miesięczne okresy obserwacji na trzy okresy, na co wskazują obszary między działkami: czas bez objawów lub toksyczności (obszar niezacieniony), czas po wystąpieniu zdarzenia niepożądanego (lekko zacieniony obszar) i czas po nim postęp choroby (obszar ciemnie zacieniony).
Przeprowadzono analizę Q-TWiST w celu porównania terapii pod względem korzyści jakości życia związanych z opóźnieniem w postępie choroby i kosztami z powodu zdarzeń niepożądanych. W tej analizie uwzględniono tylko objawy jako zdarzenia niepożądane. Figura 2 pokazuje podział ogólnego czasu przeżycia dla grupy placebo, grupy 500 mg i grupy 1500 mg.
Tabela 2. Tabela 2. Środki przeżycia dla składników Q-TWiST, według grupy leczenia. W ciągu pierwszych 18 miesięcy badania średni czas od wystąpienia pierwszego zdarzenia niepożądanego do progresji choroby wynosił 1,6 miesiąca w grupie placebo, 2,1 miesiąca w grupie 500 mg i 2,7 miesiąca w grupie otrzymującej 1500 mg. grupa (tabela 2). Średni okres po progresji choroby wynosił odpowiednio 0,7, 0,3 i 0,4 miesiąca. Odsetek placebo wynosił średnio 15,7 miesiąca bez objawów choroby lub toksyczności, w porównaniu z 15,6 miesiąca dla grupy 500 mg i 14,8 miesiąca dla grupy 1500 mg. Kiedy dołączyliśmy ciężkie lub zagrażające życiu wyniki badań laboratoryjnych do obliczeń Q-TWiST, okazało się, że biorcy placebo rzeczywiście mieli przewagę nad obydwoma grupami zydowudyny pod względem czasu bez objawów choroby lub toksyczności (14,6, 13,7 i 12,1 odpowiednio placebo, 500 mg i 1500 mg).
Figura 3. Figura 3. Analiza progowa-użyteczności Porównanie dawki 500 mg Zydowudine z placebo. Oś pionowa pokazuje wartość czasu po zdarzeniu niepożądanym (uAE), a oś pozioma wartość czasu po progresji choroby (uProg). Wartości dla obu wahają się od 0 do 1, z wartością wskazującą, że czas jest warty tyle samo, co czas bez objawów lub toksyczności, oraz wartość 0 wskazująca, że czas jest nic nie warty. Linia ciągła oznacza próg (w oparciu o wartości czasu po zdarzeniu niepożądanym i czas po progresji choroby), przy którym zydowudyna i placebo dają takie same wartości w czasie dostosowanym do jakości życia bez objawów lub toksyczności (Q -Skręcać). Linia przerywana pokazuje 95-procentowy przedział ufności dla progu (przedział ufności dla placebo jest poza możliwym zakresem wartości użytkowych, a zatem nie jest pokazany). Linie dzielą wykres na trzy obszary pokazujące wartości użytkowe, dla których Q-TWiST był znacznie dłuższy w grupie zydowudyny niż w grupie placebo (obszar niezacieniony), wartości, dla których Q-TWiST był dłuższy, ale nie znacząco, tak w zydowudynie grupa (lekko zacieniony obszar) i wartości, dla których Q-TWiST był dłuższy, ale nie znacząco, w grupie placebo (obszar ciemnie zacieniony)
[podobne: gruczoły apokrynowe, faza owulacyjna, wyszukiwarka kodów icd 10 ]

Powiązane tematy z artykułem: faza owulacyjna gruczoły apokrynowe wyszukiwarka kodów icd 10