Ocena jakości życia związanej z leczeniem zidowudyną w bezobjawowym zakażeniu ludzkim niedoborem odporności czesc 4

Szacowany czas do progresji choroby według grupy leczenia. 18-miesięczny okres przeżycia bez progresji wynosił 89 procent (95 procent przedziału ufności, 85 do 92 procent) dla pacjentów otrzymujących placebo (linia przerywana), 94 procent (przedział ufności 95 procent, 90 do 97 procent) dla osób otrzymujących 500 mg zydowudyny (linia przerywana) i 92 procent (przedział ufności 95 procent, 88 do 96 procent) dla osób otrzymujących 1500 mg zydowudyny (linia ciągła). Jak podano wcześniej, średni czas obserwacji wynosił 61, 55 i 51 tygodni odpowiednio dla grup otrzymujących placebo, 500 mg i 1500 mg2. Postęp choroby wystąpił u 38 spośród 428 pacjentów w grupie placebo, w 17 z 453 w grupie 500 mg (P = 0,01, ryzyko względne, 0,49, przedział ufności 95%, od 0,28 do 0,86), au 19 457 w grupie 1500 mg (P = 0,10, ryzyko względne, 0,65, przedział ufności 95%, 0,37 do 1,12) (Figura 1). Dane te odpowiadają 7,6, 3,6 i 4,3 punktom końcowym (postęp choroby) na 100 osobo-lat obserwacji odpowiednio dla grup placebo, 500 mg i 1500 mg. Nie było zgonów aż do pierwszego punktu końcowego, chociaż ośmiu osobników zmarło po rozwinięciu się zespołu nabytego niedoboru odporności (AIDS): cztery w grupie placebo, jedna w grupie 500 mg i trzy w grupie 1500 mg. Śmierć w grupie 500 mg była przez samobójstwo, a inne były z fizycznych powikłań AIDS.
Tabela 1. Tabela 1. Ciężkie zdarzenia niepożądane (stopień 3. lub wyższy) u pacjentów przyjmujących zydowudynę (1500 lub 500 mg) lub placebo podczas 18 miesięcy obserwacji. W tabeli przedstawiono liczbę pacjentów z ciężkimi lub zagrażającymi życiu zdarzeniami niepożądanymi różnego rodzaju, według grupy leczenia, w ciągu 18 miesięcy obserwacji. Spośród 1338 pacjentów 413 (30,9 procent) miało co najmniej jedno takie zdarzenie. Częstość występowania ciężkich działań niepożądanych wynosiła 13,8 procent w grupie placebo, 15,2 procent w grupie 500 mg i 19,9 procent w grupie 1500 mg (p = 0,038). Pacjenci otrzymujący 1500 mg zydowudyny byli 2,1 raza bardziej narażeni na ciężkie działania niepożądane niż pacjenci otrzymujący placebo (P <0,001, przedział ufności 95%, 1,6 do 2,8), podczas gdy pacjenci otrzymujący 500 mg zydowudyny byli 1,4 razy bardziej podatni na doświadczenie zdarzenie niepożądane (P = 0,037, przedział ufności 95%, 1,01 do 1,9). Ta zależność dawka-odpowiedź była widoczna, gdy zdarzenia niepożądane podzielono według typu (wyniki lub objaw laboratoryjny), przy ilorazach szans 2,2 dla niekorzystnych wyników badań laboratoryjnych w grupie 1500 mg w porównaniu z grupą placebo (P <0,001; 95-procentowy przedział ufności, 1,5 do 3,3) i 1,8 dla grupy 500 mg w porównaniu z grupą placebo (P = 0,003, przedział ufności 95%, 1,2 do 2,7). Toksyczność hematologiczna w grupie 1500 mg i toksyczność metaboliczna w grupie 500 mg stanowiły większość różnic w wynikach badań laboratoryjnych. Podobnie, pacjenci z grupy 1500 mg mieli o 1,6 raza więcej objawów niż w grupie placebo (P = 0,015, 95% przedział ufności, 1,08 do 2,36), podczas gdy pacjenci otrzymujący 500 mg nie mieli większych szans na wystąpienie objawów. niż ci otrzymujący placebo (P = 0,54, iloraz szans, 1,1; 95% przedział ufności, 0,77 do 1,58) [hasła pokrewne: metafen ulotka, nafta destylowana, szpital wojewodzki gdansk ]

Powiązane tematy z artykułem: metafen ulotka nafta destylowana szpital wojewodzki gdansk