Ostre zapalenie mięśnia sercowego z blokadą immunologiczną Checkpoint czesc 4

Obydwaj pacjenci mieli częste sekwencje receptorów komórek T o wysokiej częstotliwości w naciekach z mięśnia sercowego, mięśni szkieletowych i nowotworów (Figura 2). Specyficzne klony dzielone zostały rozwinięte w nowotworach po leczeniu inhibitorem punktu kontrolnego. Najobszerniejszy receptor komórek T w mięśniu sercowym i mięśniu szkieletowym u Pacjenta 2 również znacznie się powiększył w guzie po leczeniu. (Rys. S3 i Przeciwnie, w Pacjentach nie dominował żaden specyficzny klonotyp. Te odkrycia zwiększają prawdopodobieństwo, że antygeny (epitopy) obecne w mięśniu sercowym, mięśniu szkieletowym i być może nowotworach zostały rozpoznane przez te same klony komórek T. Sekwencjonowanie całego transkryptomu dotkniętych tkanek ujawniło wysoką ekspresję cytokin zapalnych limfocytów T i znaczną ekspresję transkryptów specyficznych dla mięśni w próbkach nowotworu (ryc. S5 w Dodatku Aneks), prawdopodobnie dostarczając poparcie dla hipotezy, że istnieje wspólna ( wspólny) epitop między guzem a mięśniami poprzecznie prążkowanymi. Czterocyfrowe typowanie antygenów HLA klasy I i II ujawniło, że wysoce rozpowszechniony główny kompleks zgodności tkankowej II klasy HLA-DQB1 * 03: 01 był jedynym allelem HLA dzielonym przez pacjentów. Testy PCR, które zostały przeprowadzone w celu przetestowania infekcji wirusowych serca i surowicy, były negatywne dla adenowirusa, wirusa cytomegalii, parwowirusa, wirusowego wirusa oddechowego, grypy A, enterowirusa, wirusowego zapalenia wątroby typu C i ludzkiego herpeswirusa 6. Aby szerzej spojrzeć na wirusy, wykorzystano system wzbogacania celu głębokiego sekwencjonowania przeznaczony do wykrywania genomów 472 wirusów DNA i RNA znanych z infekowania ludzi. W Pacjent wykryliśmy sekwencje wirusa opryszczki w tkance serca (HSV-1, 38 583 nukleotydów, które stanowiły 25,34% genomu wirusowego), ale nie w tkance mięśni szkieletowych. Wykryliśmy wirusa Epsteina-Barra (EBV) (5456 nukleotydów, który stanowił 3,18% genomu wirusa) w tkance serca tylko od Pacjenta 2. HSV-1 i EBV rzadko wiązały się z zapaleniem mięśnia sercowego. 12-14 Ponieważ wykrycie wirusowych genomów niekoniecznie odzwierciedla aktywną infekcję, nie jest pewne, czy zapalenie mięśnia sercowego u naszych pacjentów miało pochodzenie wirusowe.
Ocenialiśmy także próbki tkanki guza i zapalnie tkanki mięśnia sercowego i szkieletowego w celu ekspresji zaprogramowanego ligandu śmierci (PD-L1). PD-L1 (CD274) eksprymowano na błoniastej powierzchni uszkodzonych miocytów (ryc. S6 w dodatkowym dodatku) i na infiltracji limfocytów T CD8 + i histiocytów ze zmienionego zapalnie miokardium. Natomiast próbki mięśni szkieletowych i guza były negatywne dla ekspresji PD-L1 (próg wykrywania, 1%). Podobnie dane transkrypcyjne RNA posłańca z Pacjenta 2 wykazały ekspresję PD-L1 w dotkniętej tkance sercowej, która była ponad 10-krotnie większa niż w bezzębnych mięśniach gładkich i 5-krotnie większa niż w uszkodzonym mięśniu szkieletowym (ryc. S7 w Dodatek dodatkowy).
Tabela 1. Tabela 1. Częstość występowania zapalenia mięśnia sercowego i zapalenia mięśni u pacjentów przyjmujących niwolumab lub Ipilimumab i niwolumab. Aby ocenić częstość zapalenia mięśnia sercowego i zapalenia mięśni w większej populacji, bazy danych bezpieczeństwa korporacyjnego Bristol-Myers Squibb zostały przesłuchane z datą odcięcia w kwietniu 2016 r. Do zidentyfikować występowanie tych zdarzeń u pacjentów leczonych niwolumabem, ipilimumabem lub oboma
[hasła pokrewne: esberitox cena, szpital wojewodzki gdansk, konspekt treningu piłki nożnej seniorów ]

Powiązane tematy z artykułem: esberitox cena konspekt treningu piłki nożnej seniorów szpital wojewodzki gdansk