Poleca sie takze leczenie pradami Arsonwala

Dla hamowania rozkładu wydzieliny, prócz leków odkażających drogi oddechowe, klinicyści francuscy polecają nalewkę czosnkową po 20-40 kropli na dobę. Czosnek wydziela się przez drogi oddechowe i ma działać tutaj odkażająco. Józef Felix badał właściwości bakteriobójcze alkoholowego wyciągu czosnku w stosunku do pałeczki okrężnicy, gronkowca ropotwórczego złocistego, pałeczki ropy błękitnej (bacillus pyocyaneus), pałeczki gałęzistej (bacillus racimosus) i paciorkowca ropotwórczego. Wbrew rozpowszechnionemu poglądowi okazało się, że czosnek nie działa ani bakteriobójczo, ani hamująco. Zupełnie słusznie twierdzi wobec tego Felix, że działanie skuteczne czosnku w zapaleniu gnilnym oskrzeli musi polegać na farmakodynamicznych właściwościach składników jeszcze nieznanych w nim zawartych. Continue reading „Poleca sie takze leczenie pradami Arsonwala”

Doniosla role w powstawaniu rozszerzenia oskrzeli odgrywaja takze zmiany w budowie scian oskrzeli

Doniosłą rolę w powstawaniu rozszerzenia oskrzeli odgrywają także zmiany w budowie ścian oskrzeli, zależne od przewlekłego ich nieżytu, a w przewlekłych chorobach płuc, zwłaszcza, powikłanych zrostami opłucnymi, kurczenie się tworzącej się tkanki łącznej, która pociąga za sobą ścianę oskrzeli na zewnątrz. Wrodzona słabość ścian oskrzeli może również usposabiać do powstania rozszerzenia oskrzeli. Rozszerzenie oskrzeli może powstawać także na tle ucisk oskrzela z zewnątrz przez tętniak, guz itp. Opisano przypadki (w naszym piśmiennictwie Anastazy Landdu), w których rozszerzenie oskrzeli powstało bardzo szybko w przebiegu ostrego zapalenia płuc odoskrzelowego na tle zmian w ścianach oskrzeli 1 w tkance śródmiąższowe j (brone heetasis aeuta) aby te rozszerzenia oskrzeli spostrzega się przeważnie w dolnym płacie prawego płuca, w którym sprawy chorobowe, prócz gruźlicy, sadowią się częściej niż w innych płatach. W górnych płatac h rozszerzenie oskrzeli powstaje najczęściej na tle śródmiąższowego zapalenia płuc i zwłóknienia (fibrosis pulmonum) w gruźlicy, zwłaszcza zaś w kile oraz w innych sprawach chorobowych. Continue reading „Doniosla role w powstawaniu rozszerzenia oskrzeli odgrywaja takze zmiany w budowie scian oskrzeli”

Rozpoznanie gnilnego zapalenia oskrzeli

Rozpoznanie gnilnego zapalenia oskrzeli opiera się na obecności objawów nieżytu oskrzeli i znamiennej cuchnącej plwociny. Rozpoznanie różnicowe z rozszerzeniem oskrzeli i zgorzelą płuc omówię w odpowiednich rozdziałach. Rokowanie. Rokować w gnilnym zapaleniu oskrzeli trzeba zawsze bardzo ostrożnie, gdyż choroba tylko rzadko kończy się zupełnym wyleczeniem, zwykle przewleka się i wjedzie nieraz do przewlekłego zatrucia oraz do wtórnych zmian w płucach, a następnie w sercu. Leczenie w gnilnym zapaleniu oskrzeli powinno być przede wszystkim przyczynowe. Continue reading „Rozpoznanie gnilnego zapalenia oskrzeli”

W rzadkich przypadkach bakterie gnilne dostaja sie z ogniska gnilnego

Dochodząc do opłucnej ognisko zgorzeli nowe może wywołać ropne albo posokowate jej zapalenie. Gnilne zapalenie oskrzeli ma przebieg bardzo przewlekły z okresami poprawy, a nawet pozornego wyleczenia, na przemian niekiedy z nagłym pogorszeniem. Rzadziej już wkrótce następuje śmierć. Stan ogólny z wyjątkiem tych przypadków bywa często przez dłuższy czas dość dobry. Czasami pojawiają się krwioplucia wskutek nadżarcia naczyńka krwionośnego ściany oskrzela. Continue reading „W rzadkich przypadkach bakterie gnilne dostaja sie z ogniska gnilnego”

W rozpoznaniu rozszerzen oskrzeli dopomaga badanie radiologiczne klatki piersiowej

W rozpoznaniu rozszerzeń oskrzeli dopomaga badanie radiologiczne klatki piersiowej, bez którego bardzo często ich nie podobna rozpoznać, zwłaszcza rozszerzeń suchych oraz niedużych. Dla rozszerzeń oskrzeli jest znamienny rysunek płuc w kształcie plastra miodu. Spostrzega się go jednak rzadko. Najczęściej badanie radiologiczne wykrywa nieregularne cienie, w jednych miejscach silniejsze, w innych jaśniejsze. Czasami cienie mają zgrubienia kolbkowate u dołu. Continue reading „W rozpoznaniu rozszerzen oskrzeli dopomaga badanie radiologiczne klatki piersiowej”

Prócz rozszerzen oskrzeli przebiegajacych z obfitym wykrztuszaniem plwociny zdarzaja sie rozszerzenia bez plwociny

Prócz rozszerzeń oskrzeli przebiegających z obfitym wykrztuszaniem plwociny zdarzają się rozszerzenia bez plwociny. Są to suche rozszerzenia oskrzeli (bronchectasis sieca). Stan ogólny chorych bywa długo dobry, bezgorączkowy. Zatrzymywaniu się plwociny, zwłaszcza zaś pojawianiu się plwociny cuchnącej, towarzyszą zwykle wzniesienia gorączkowe oraz pogorszenie stanu podmiotowego. Rozszerzenie oskrzeli nieduże, znajdujące się głęboko, otoczone powietrzną tkanką płucną, może przebiegać bez żadnych objawów dających się wykryć zwykłymi metodami badania fizycznego płuc. Continue reading „Prócz rozszerzen oskrzeli przebiegajacych z obfitym wykrztuszaniem plwociny zdarzaja sie rozszerzenia bez plwociny”

Anatofilia patologiczna

Anatofilia patologiczna. Odróżnia się rozszerzenie oskrzeli walcowate i workowate, czyli torbiasta postać walcowata. rozszerzenia oskrzeli (broneheetasis cylindrijormis) jest postacią rozlaną (broneheetasis diffusa), gdyż objawia się, jako równomierne rozszerzenie oskrzeli. Najczęściej rozszerzenia są usadowione w oskrzelach średnich i drobnych jednego płata, przeważnie dolnego, lub kilku płatów płuc. Powstają one zwykle na tle przewlekłego nieżytu oskrzeli, zwłaszcza u chorych na rozedmę płuc. Continue reading „Anatofilia patologiczna”

Rozszerzenie oskrzeli

Rozszerzenie oskrzeli nabyte może trwać latami z okresami poprawy pogorszenia. Z czasem rozwija się niedokrwistość i bardzo znamienne zgrubienia kolbkowate końcowych członków palców rąk, których paznokcie przybierają kształt szkiełka zegarkowego. Wessanie składników posokowatych może wieść do przewlekłych zmian rozrostowych kości i stawów (tzw. osteoarthropathie hypertrophiante Mariego) oraz do ostrego obrzmienia stawów. Na tymże tle łatwo powstają zaburzenia żołądkowo-jelitowe (brak łaknienia, nudności i in.), wychudniecie i niedokrwistość. Continue reading „Rozszerzenie oskrzeli”

Objawy

Objawy. Nabyte rozszerzenia oskrzeli przebiegają wśród objawów choroby, która jest przyczyną ich powstania. Zwłaszcza dotyczy to rozszerzeń walcowatych, powstających najczęściej na tle często powtarzających się zaostrzeń przewlekłego nieżytu oskrzeli u chorych na rozedmę płuc. Większe rozszerzenia walcowate objawiają się nieraz wykrztuszaniem dużej ilości płynnej plwociny dzielącej się w naczyniu na 3 warstwy. Zazwyczaj chory wykrztusza plwocinę w kilku napadach kaszlu, zwłaszcza rano po nocy w ciągu, której w rozszerzonych oskrzelach gromadzi się dużo wydzieliny. Continue reading „Objawy”

Rozpoznanie róznicowe

Rozpoznanie różnicowe. Bez badania, radiologicznego płuc nieraz bardzo trudno odróżnić rozszerzenie oskrzeli od przewlekłego nieżytu oskrzeli. W przypadkach rozszerzeń niedużych z wydzieliną obraz kliniczny może być zupełnie taki sam jak w przewlekłym nieżycie oskrzeli lub w zapaleniu gnilnym oskrzeli, gdy rozkład gnilny wydzieliny w rozszerzonym miejscu jest wybitniejszy. W przypadku dłużej trwającego zapalenia gnilnego oskrzeli już samo przez się jest bardzo prawdopodobne istnienie rozszerzenia oskrzeli. W różnicowaniu czasami dopomaga postępowanie Quinokego polegające na badaniu chorego w różnych położeniach ciała. Continue reading „Rozpoznanie róznicowe”