Stosowane przedtem w leczeniu nabytych rozszerzen oskrzeli metody uciskowe

Stosowane przedtem w leczeniu nabytych rozszerzeń oskrzeli metody uciskowe (lecznicza odma opłucna, wyrwanie nerwu przeponowego i in.) nie dają dobrych wyników sztywne, bowiem ściany zmienionych oskrzeli nie dają się ucisnąć. Zresztą na przeszkodzie wytworzeniu odmy opłucnej stoją rozlegle zrosty opłucne, istniejące zazwyczaj w przypadkach nabytych rozszerzeń oskrzeli. Rozszerzenie oskrzeli wrodzone (Bronchectasis congenita) Torbiel wrodzona płuc (Cystis pulmorucni congenita). Torbielowatość płuc. Płuco torbielowate określenie. Continue reading „Stosowane przedtem w leczeniu nabytych rozszerzen oskrzeli metody uciskowe”

Leki zywiczne

Leki żywiczne i odkażające oraz darsonwalizacja ogólna zapobiegają równocześnie gnilnemu rozkładowi wydzieliny. W tym celu stosuję także dooskrzelowe wlewania ogrzanego roztworu 200.000 jednostek penicyliny w 20 ml fizjologicznego roztworu soli raz na 3-4 dni lub wziewania penicyliny do 50.000 jednostek do 3 razy dziennie co dzień. Jeżeli rozkład wydzieliny oskrzelowej jest wywołany przez zakażenie oskrzeli krętkami, poleca się leczenie nowarsenobenzolem lub neosalutanem dożylnie lub stowarsolem wewnętrznie. Leczenie dożylnymi wstrzykiwaniami alkoholu wywiera na ilość, jakość oraz woń plwociny wpływ niestały i niepewny chociaż czasami widoczny (Anastazy Landau). Czasami wyraźną poprawę na dłuższy czas uzyskuje się przez wlewanie dooskrzelowe 10-20 ml 10% gomenolu lub eukaliptolu w oliwie lub lipjodolu raz na kilka dni. Continue reading „Leki zywiczne”

Rozpoznanie Bardio

Rozpoznanie Bardio doniosłymi objawami rozpoznawczymi rozszerzenia oskrzeli, chociaż niestałymi i okresowymi, są: 1) wykrztuszanie plwociny pełnymi ustami 2) trójwarstwowa plwocina 3) okresowo pojawiające się objawy jamy. Stałość rzężeń wilgotnych w tym samym miejscu musi także nasuwać na myśl rozszerzenie oskrzeli, zwłaszcza, gdy rzężenia są dźwięczne wskutek zagęszczenia tkanki płucnej w jego otoczeniu. Rozpoznanie rozszerzenia oskrzeli staje się jeszcze bardziej prawdopodobne, jeżeli do rzężeń dołączają się objawy przerzutowe (zapalenie stawów, ropień mózgu i in.). Nie bez znaczenia dla rozpoznania rozszerzenia oskrzeli jest również dobry ogólny stan chorego i prawidłowa ogólna ciepłota ciała lub przemijająca tylko gorączka, pomimo stwierdzonych dużych zmian w płucu. Częste krwotoki przy prawidłowym poziomie ogólnej ciepłoty ciała oraz zgrubieni, kolbkowate końców palców rąk naprowadzają na myśl możliwość rozszerzenia oskrzeli. Continue reading „Rozpoznanie Bardio”

Rokowanie

Rokowanie. Rozszerzenie oskrzeli samo przez się jest chorobą nieuleczalną, trwa jednak zwykle latami, nieraz ulega, zwłaszcza w początkowym okresie, poprawie i na pewien czas zatrzymuje się w rozwoju. Rokowanie zależy raczej: 1) od stopnia zmian w płucach i w opłucnej; 2) od stanu serca, którego pracę zmiany te utrudniają; 3) od ogólnego stanu chorego. 4) od powikłań. W okresie wykształconym choroby większość chorych (do 60-75) jest niezdolna do pracy. Continue reading „Rokowanie”

Zwezenia oskrzeli na tle ucisku

Zwężenia oskrzeli na tle ucisku oraz spraw chorobowych toczących się w ścianie oskrzela rozwijają się przeważnie powoli. Prócz objawów choroby podstawowej pojawia się, jako pierwszy objaw duszność, początkowo podczas wysiłków fizycznych. Stopniowo dołącza się syczenie podczas oddychania (stridor). Zarówno duszność, jak syczenie mogą u tego samego chorego być różnej siły, zależnie od położenia ciała, ruchów fizycznych, czasami gdy zwężenie jest wywołane przez tętniak, od stanu psychicznego chorego. Z czasem duszność się zwiększa i pojawia się nieraz coraz znaczniejsza sinica, a jeżeli prócz oskrzela uciskowi ulegają sąsiednie pnie żylne dołącza się nabrzmienie odpowiednich żył. Continue reading „Zwezenia oskrzeli na tle ucisku”

Od nabytych rozszerzen oskrzeli biele pluc

Od nabytych rozszerzeń oskrzeli biele płuc: 1) brak zmian zapalnych w otoczeniu jam; 2) cienkie ściany jam; 3) brak w wywiadach chorób oskrzeli, płuc odróżniają wrodzone toropłucnej; 4) brak postępu sprawy chorobowej; 5) dość często zboczenia rozwojowe zatoki czołowej (mała zatoka, brak zatoki). Mnogie torbiele w górnych płatach płuc są raczej pochodzenia wrodzonego. Rozszerzenia oskrzeli nabyte są usadowione przeważnie w dolnych płatach, dość często dają znamienny cień trójkątny poza sercowy przy badaniu radiologicznym, są przeważnie bardzo liczne, ich rozmiary są mniejsze, a ściany grube. Wrodzona torbiel płucna worczasta (cystis pulmonum eongenua sacciformis) w okresie ropnego zapalenia może dawać obraz kliniczny przypominający otorbiony ropniakopłucny z odmą. Różnicowanie podam w opisie chorób opłucnej. Continue reading „Od nabytych rozszerzen oskrzeli biele pluc”

Donioslym objawem radiologicznym wrodzonych torbieli pluc jest takze zupelny brak swiezego lub przebytego zapalenia

Doniosłym objawem radiologicznym wrodzonych torbieli płuc jest także zupełny brak świeżego lub przebytego zapalenia dookoła torbieli brak też wtórnej marskości płuc z przesunięciem śródpiersia i narządów oraz nierozszerzanie się sprawy chorobowej. Obecność wtórnych zmian zapalnych w otoczeniu torbieli nie wyłącza jednak wrodzonego pochodzenia torbieli płucnej. Duża torbiel otwarta daje obraz radiologiczny podobny do odmy opłucnej. Rozpoznanie różnicowe. Dużą torbiel płuc otwartą odróżnić można od odmy opłucnej na tej podstawie, że torbiel nie ma ostrego początku, który cechuje odmę, a w obrazie radiologicznym płuco nie jest wtłoczone do wnęki w postaci znamiennego dla odmy kikuta, lecz jego miąższ jest odepchnięty przez torbiel i uciśnięty mniej więcej równomiernie we wszystkich kierunkach, nadto obraz torbieli utrzymuje się bez zmiany przez długi czas. Continue reading „Donioslym objawem radiologicznym wrodzonych torbieli pluc jest takze zupelny brak swiezego lub przebytego zapalenia”

Objawy wrodzonych torbieli pluc sa odmienne u dzieci i u doroslych

Objawy wrodzonych torbieli płuc są odmienne u dzieci i u dorosłych. U niemowląt i we wczesnym dzieciństwie na pierwszy plan wysuwają się duszność i sinica. Duszność bywa stała, wzmagająca się podczas wysiłków lub mierna, lub też objawiająca się w postaci kilkuminutowych napadów, Towarzyszy jej stała lub napadowa sinica. W razie zakażenia torbieli dołączają się kaszel z odpluwaniem i stany podgorączkowe. Duże torbiele mogą wywoływać objawy fizyczne odmy opłucnej. Continue reading „Objawy wrodzonych torbieli pluc sa odmienne u dzieci i u doroslych”

Torbiele

Torbiele tego pochodzenia z wiekiem powiększają się rozwój, bowiem pęcherzyków płucnych nie nadąża w tych przypadkach za powiększeniem pojemności klatki piersiowej. W powstawaniu wrodzonych torbieli płuc odgrywają rolę także wpływy dziedziczne. Przemawiają za tym przypadki zmian torbielowatych w płucach u kilku członków tej samej rodziny, a także częstą obecność u tych osób innych zboczeń w płucach i w innych narządach w postaci np. zaburzeń rozwojowych w układzie kostnym (szczególnie liczne chrzęstniaki, rozszczepienie kręgosłupa, nadliczbowe palce itp.), przepukliny przeponowej, dodatkowego płata płucnego z torbielami itp. Torbiele płuc spostrzegane we wczesnym dzieciństwie są prawie zawsze wrodzone, w przeciwieństwie do torbieli u dorosłych, torbiele są przeważnie zmianą nabytą. Continue reading „Torbiele”

Ochrona przed wirusem po piątej dawce szczepionki przeciwkomórkowej przeciwko krztuścowi u dzieci AD 6

W tym badaniu ryzyko wystąpienia krztuśca wzrosło o 42% każdego roku po piątej dawce DTaP. Jeśli skuteczność DTaP wynosi początkowo 95%, tak, że ryzyko krztuśca u zaszczepionych dzieci wynosi tylko 5% u dzieci nieszczepionych, wówczas ryzyko zwiększy się po 5 latach o 1,425 do 29% w porównaniu z dziećmi nieszczepionymi. Odpowiedni spadek skuteczności DTaP wyniesie od 95% do 71%. Poziom ochrony pozostały po 5 latach zależy w dużej mierze od początkowej skuteczności. Continue reading „Ochrona przed wirusem po piątej dawce szczepionki przeciwkomórkowej przeciwko krztuścowi u dzieci AD 6”