Prócz rozszerzen oskrzeli przebiegajacych z obfitym wykrztuszaniem plwociny zdarzaja sie rozszerzenia bez plwociny

Prócz rozszerzeń oskrzeli przebiegających z obfitym wykrztuszaniem plwociny zdarzają się rozszerzenia bez plwociny. Są to suche rozszerzenia oskrzeli (bronchectasis sieca). Stan ogólny chorych bywa długo dobry, bezgorączkowy. Zatrzymywaniu się plwociny, zwłaszcza zaś pojawianiu się plwociny cuchnącej, towarzyszą zwykle wzniesienia gorączkowe oraz pogorszenie stanu podmiotowego. Rozszerzenie oskrzeli nieduże, znajdujące się głęboko, otoczone powietrzną tkanką płucną, może przebiegać bez żadnych objawów dających się wykryć zwykłymi metodami badania fizycznego płuc. Duże rozszerzenia ograniczone mogą wieść do zapadnięcia się (retractio) odpowiedniej części klatki piersiowej oraz do znacznego przesunięcia serca i śródpiersia, zależnie od przewlekłego śródmiąższowego zapalenia płuc w otoczeniu rozszerzenia z następowym bliznowaceniem i kurczeniem się wytworzonej tkanki łącznej. Drżenie piersiowe w miejscu rzutu rozszerzenia oskrzeli na ścianę klatki piersiowej może być prawidłowe, wzmożone lub zniesione, również opukowo stwierdza się odgłos prawidłowy, przytłumiony lub przytłumiono bębenkowy, zależnie od wielkości, siedziby i zawartości rozszerzonego odcinka oraz od stanu płuc i opłucnej w jego otoczeniu. Osłuchowo stwierdza się szmer pęcherzykowy, nieoznaczony lub oskrzelowy, często też dźwięczne rzężenia średniobańkowe, a nawet grubobańkowe, utrzymujące się w tym samym miejscu. Objawy opukowe i osłuchowe, cechujące jamę płucną, stwierdza się bardzo rzadko. Najczęściej jeszcze zdarza się zmienność w tym samym miejscu drżenia piersiowego oraz objawów opukowych i osłuchowych. Natomiast do rzadkich objawów należy zmiana wysokości odgłosu bębenkowego, zależna od opukiwania chorego w różnych położeniach ciała (objaw Gerhardta), przy otwartych i zamkniętych ustach (objaw Wintricha) i w okresach głębo kiego wdechu i wydechu (objaw Friecireicha). Nieraz rozszerzeniom oskrzeli towarzyszy znaczna rozedma płuc. W tych przypadkach objawy fizyczne rozedmy mogą zatuszować zupełnie istnienie rozszerzenia oskrzeli. [przypisy: nafta destylowana, warzywna rzeszów rejestracja, syrop clemastinum ]

Powiązane tematy z artykułem: nafta destylowana syrop clemastinum warzywna rzeszów rejestracja