Stosowane przedtem w leczeniu nabytych rozszerzen oskrzeli metody uciskowe

Stosowane przedtem w leczeniu nabytych rozszerzeń oskrzeli metody uciskowe (lecznicza odma opłucna, wyrwanie nerwu przeponowego i in.) nie dają dobrych wyników sztywne, bowiem ściany zmienionych oskrzeli nie dają się ucisnąć. Zresztą na przeszkodzie wytworzeniu odmy opłucnej stoją rozlegle zrosty opłucne, istniejące zazwyczaj w przypadkach nabytych rozszerzeń oskrzeli. Rozszerzenie oskrzeli wrodzone (Bronchectasis congenita) Torbiel wrodzona płuc (Cystis pulmorucni congenita). Torbielowatość płuc. Płuco torbielowate określenie. Przez powyższe miana rozumie się wrodzony stan cechujący się obecnością w płucach jednej lub wielu jam różnej wielkości o kształcie okrągłym lub jajowatym, o gładkich, cienkich ścianach, o zawartości powietrznej, płynnej lub po części powietrznej po części płynnej. Zatem nie należą tutaj tzw. torbiele rzekome, które powstają na tle pasożytniczym (np. bąblowiec) oraz przy rozpadzie zbitych guzów (np. raka płuc). Wywód chorobowy. Zdaniem większości klinicystów, wrodzone torbiele płuc są następstwem wrodzonych zboczeń polegających na zupełnym lub częściowym niedorozwoju pęcherzyków płucnych w pewnym odcinku płuca, może też i włókien sprężystych oskrzeli i pęcherzyków płucnych. Jeżeli klatka piersiowa rozwija się prawidłowo, zboczenia te muszą pociągnąć za sobą rozszerzenia oskrzeli, w przeciwnym, bowiem razie wytworzyłaby się w niej próżnia. W ten sposób w życiu płodowym może powstać tzw. płuco torbielowe, którego znamienną cechę stanowią wielkie jamy zawierające powietrze. Mogą one zajmować oba płuca mniej więcej równomiernie, jedno płuco lub jeden płat płucny. O wiele rzadziej w życiu płodowym wytwarzają się w płucu torbielowate rozszerzenia oskrzeli na tle śródmiąższowych zmian zapalnych krwiopochodnych. Niedorozwój pęcherzyków płucnych może być przyczyną powstania torbieli płuc również I w życiu pozapłodowym, zale żnie od silniejszego ucisku na oskrzela wiodące do niedorozwiniętych pęcherzyków, wywieranego przez dostające się do płuc powietrze. [przypisy: synvisc one cena, nafta destylowana, konspekt treningu piłki nożnej seniorów ]

Powiązane tematy z artykułem: konspekt treningu piłki nożnej seniorów nafta destylowana synvisc one cena