T-Cell Transfer Therapy Targeting Mutant KRAS in Cancer cd

Większość tych komórek T wytwarzała wiele cytokin efektorowych (interferon-., czynnik martwicy nowotworu i interleukina-2) i wykazywała potencjał cytolityczny (Figura 1A). Po tej terapii podawano pięć dawek interleukiny-2 (720 000 IU na kilogram), która była ograniczona ze względu na zmęczenie zgłaszane przez pacjenta. Wszystkie siedem przerzutowych zmian w płucach uległo regresji podczas pierwszej wizyty kontrolnej przeprowadzonej 40 dni po terapii komórkowej, a pacjent miał 9-miesięczną odpowiedź częściową (zgodnie z kryteriami oceny odpowiedzi w przypadku guzów litych) do momentu aż jedno uszkodzenie (zmiana 3) miało postęp (fig. 1B). Ta zmiana została wycięta, a pacjent pozostał klinicznie wolny od choroby 4 miesiące po resekcji płuca.
Metody
Identyfikacja reaktywnych wobec neoepitopów komórek T i wytwarzanie produktu w postaci wlewu
Aby sprawdzić, czy limfocyty naciekające guz nowotworowy, które zostały uzyskane od pacjentów uznanych za neoepitopy somatyczne wyrażane przez przerzutowe guzy płuc, zastosowaliśmy metodę, która została wcześniej opisana. 35,5,20 (Szczegółowe informacje znajdują się w sekcji Metody w dodatkowym dodatku .) Liczba hodowlana 6 limfocytów infiltrujących nowotwór zawierała najwyższą częstotliwość komórek T CD8 +, które były reaktywne wobec mutanta KRAS G12D; komórki te poddano 2-tygodniowej procedurze szybkiego rozprężania przed infuzją komórek, jak opisano wcześniej.15
In Vivo Tracking of T-Cell Clones
Przeprowadziliśmy głębokie sekwencjonowanie w regionie zmiennym łańcucha beta receptora komórek T na genomowym DNA wyizolowanym z produktu do infuzji pacjenta, na trzech oddzielnych guzkach płuca przed leczeniem, na postępującej zmianie (uszkodzenie 3) i na krwi obwodowej przed i po w różnych czasach po wlewu komórek (Adaptive Biotechnologies) w celu zbadania częstotliwości receptorów komórek T, które były reaktywne wobec mutanta G12D.
Ocena reaktywności receptorów komórek T.
Zidentyfikowaliśmy cztery receptory komórek T, które były reaktywne wobec zmutowanego KRAS G12D. (Patrz rozdział Metody i rys. S2 i S3 w dodatkowym dodatku.) Zsyntetyzowaliśmy sekwencje łańcucha alfa i beta receptorów komórek T, które następnie wklonowano do wektora retrowirusowego MSGV1 (GenScript). Retrowirusy retrowirusowe kodujące receptory komórek T zostały wygenerowane i użyte do transdukcji autologicznych limfocytów T krwi obwodowej, jak opisano wcześniej. Komórki T, które transdukowano receptorami komórek T, następnie hodowano wspólnie z autologicznymi jednojądrzastymi komórkami krwi obwodowej (PBMC) załadowane zmiareczkowanymi dawkami różnych peptydów KRAS lub linii komórkowych raka trzustki zawierających KRAS G12D, które albo ulegają stabilnej ekspresji, albo nie wyrażają ograniczającego allelu HLA-C * 08: 02.20 komórek T określano następnego dnia za pomocą interferon-., enzymatyczny test immunosorpcyjny (ELISPOT) i cytometria przepływowa markerów aktywacji limfocytów T 4-1BB i OX40.20
Chromosomalna analiza liczby kopii
Użyliśmy oprogramowania Sequenza21 do określenia aberracji w numerach kopii chromosomowych guza, z normalnymi próbkami jako wzorcami i współrzędnymi hg19. Określiliśmy częstości alleli guza HLA-C zgodnie z opisem w sekcji Metody w dodatkowym dodatku.
Wyniki
Ocena kliniczna
Podczas pierwszej 40-dniowej obserwacji po terapii komórkowej stwierdziliśmy, że wszystkie siedem przerzutów w płucach uległo regresji na CT
[hasła pokrewne: fenistil krople dawkowanie, wyszukiwarka kodów icd 10, arthrotec apteka ]

Powiązane tematy z artykułem: arthrotec apteka fenistil krople dawkowanie wyszukiwarka kodów icd 10