Sklonnosc do skurczów

Skłonność do skurczów (spasmophilia) Jedną z postaci tężyczki ukrytej, którą najczęściej widuje się w klinice, jest spazmofilia. Spazmofilia u dzieci cechuje się łatwością występowania konwulsji, skurczów krtani oraz wzmożoną mechaniczną i elektryczną pobudliwością mięśni. Niekiedy tężyczka mięśnia sercowego, mięśni oddechowych oraz skurcz krtani (laryngospasmus) mogą być przyczyną nagłej śmierci dziecka. W pewnych przypadkach nagłej śmierci tego typu widzimy wylewy krwawe do przytarczyczek, co raczej jest skutkiem duszenia się, gdyż w większości przypadków nagłej śmierci u dzieci ze spazmofilią sekcja żadnych zmian nie stwierdza. Spazmofilia i tężyczka są objawami wzmożonej pobudliwości układu nerwowego animalnego jako skutku braku wapnia zjonizowanego. Continue reading „Sklonnosc do skurczów”

Patogeneza tezyczki

Patogeneza tężyczki Usunięcie przytarczyczek wywołuje spadek wapnia we krwi, który może dochodzić do 4,1. mg% zamiast normalnych 10,8 mg%. Nie każde jednak obniżenie zawartości wapnia we krwi powoduje wystąpienie tężyczki. Tężyczka może bowiem powstać przy różnego stopnia niskich koncentracjach wapnia we krwi, w zasadzie zaś wtedy, kiedy wapń spadnie do blisko połowy swojej normy fizjologicznej, przeciętnie do 7 mg%. Istnieją więc pewne indywidualne różnice -napięcia i pobudliwości nerwowo-mięśniowej oraz indywidualne: oddziaływanie nerwowo-mięśniowe na spadek wapnia we Krwi; Jeżeli bowiem zmniejszymy napięcie mięśniowe przez wytrzebienie zwierząt z usuniętymi przytarczyczkami, to tężyczka nie wystąpi. Continue reading „Patogeneza tezyczki”

Rozpoznanie przewleklego niezytu oskrzeli

Rozpoznanie przewlekłego nieżytu oskrzeli przeważnie nie jest trudne. Przemawiają za nim kaszel suchy lub z plwociną bez zmian odgłosu opukowego (najwyżej odcień bębenkowy) w zakresie przylegania płuc oraz zmiany szmeru oddechowego i rzężenia, które nie są dźwięczne i są najobficiej słyszalne w dolnych częściach płuc po obu stronach. Dokładne badanie plwociny umożliwia określenie rodzaju nieżytu. Uwzględnienie wywiadów stanu innych narządów oraz konstytucji chorego wykrywa chorobę, na tle której rozwinął się nieżyt oskrzeli. Trzeba pamiętać, że za przewlekłym nieżytem oskrzeli może się ukrywać gruźlica płuc. Continue reading „Rozpoznanie przewleklego niezytu oskrzeli”

Dolna warstwe stanowi brudnozielona zbita masa papkowata

Dolną warstwę stanowi brudnozielona zbita masa papkowata, w której już gołym okiem stwierdzić można szarobiaławe lub jasnobrunatne papkowate czopki wielkości ziarnka prosa do grochu, a nawet bobu. Są to czopy grzybicze Dittricha. Włókien sprężystych w plwocinie, jeżeli zapalenie oskrzeli nie jest powikłane zgorzelą płuc, nie ma. Cuchnąca woń plwociny może od czasu do czasu znikać, a to wtedy, gdy oskrzele, w którym toczy się rozkład wydzieliny, ulegnie chwilowo zatkaniu. Inne objawy są takie same jak w nieżycie oskrzeli z tą różnicą, że w zapaleniu gnilnym są one często ograniczone tylko do pewnej części jednego płuca, najczęściej do dolnego płata. Continue reading „Dolna warstwe stanowi brudnozielona zbita masa papkowata”

W rzadkich przypadkach bakterie gnilne dostaja sie z ogniska gnilnego

Dochodząc do opłucnej ognisko zgorzeli nowe może wywołać ropne albo posokowate jej zapalenie. Gnilne zapalenie oskrzeli ma przebieg bardzo przewlekły z okresami poprawy, a nawet pozornego wyleczenia, na przemian niekiedy z nagłym pogorszeniem. Rzadziej już wkrótce następuje śmierć. Stan ogólny z wyjątkiem tych przypadków bywa często przez dłuższy czas dość dobry. Czasami pojawiają się krwioplucia wskutek nadżarcia naczyńka krwionośnego ściany oskrzela. Continue reading „W rzadkich przypadkach bakterie gnilne dostaja sie z ogniska gnilnego”

Anatofilia patologiczna

Anatofilia patologiczna. Odróżnia się rozszerzenie oskrzeli walcowate i workowate, czyli torbiasta postać walcowata. rozszerzenia oskrzeli (broneheetasis cylindrijormis) jest postacią rozlaną (broneheetasis diffusa), gdyż objawia się, jako równomierne rozszerzenie oskrzeli. Najczęściej rozszerzenia są usadowione w oskrzelach średnich i drobnych jednego płata, przeważnie dolnego, lub kilku płatów płuc. Powstają one zwykle na tle przewlekłego nieżytu oskrzeli, zwłaszcza u chorych na rozedmę płuc. Continue reading „Anatofilia patologiczna”

Zwezenia oskrzeli na tle ucisku

Zwężenia oskrzeli na tle ucisku oraz spraw chorobowych toczących się w ścianie oskrzela rozwijają się przeważnie powoli. Prócz objawów choroby podstawowej pojawia się, jako pierwszy objaw duszność, początkowo podczas wysiłków fizycznych. Stopniowo dołącza się syczenie podczas oddychania (stridor). Zarówno duszność, jak syczenie mogą u tego samego chorego być różnej siły, zależnie od położenia ciała, ruchów fizycznych, czasami gdy zwężenie jest wywołane przez tętniak, od stanu psychicznego chorego. Z czasem duszność się zwiększa i pojawia się nieraz coraz znaczniejsza sinica, a jeżeli prócz oskrzela uciskowi ulegają sąsiednie pnie żylne dołącza się nabrzmienie odpowiednich żył. Continue reading „Zwezenia oskrzeli na tle ucisku”

Ochrona przed wirusem po piątej dawce szczepionki przeciwkomórkowej przeciwko krztuścowi u dzieci AD 6

W tym badaniu ryzyko wystąpienia krztuśca wzrosło o 42% każdego roku po piątej dawce DTaP. Jeśli skuteczność DTaP wynosi początkowo 95%, tak, że ryzyko krztuśca u zaszczepionych dzieci wynosi tylko 5% u dzieci nieszczepionych, wówczas ryzyko zwiększy się po 5 latach o 1,425 do 29% w porównaniu z dziećmi nieszczepionymi. Odpowiedni spadek skuteczności DTaP wyniesie od 95% do 71%. Poziom ochrony pozostały po 5 latach zależy w dużej mierze od początkowej skuteczności. Continue reading „Ochrona przed wirusem po piątej dawce szczepionki przeciwkomórkowej przeciwko krztuścowi u dzieci AD 6”

Eltrombopag i polepszona hematopoeza w opornej niedokrwistości aplastycznej

Ciężka niedokrwistość aplastyczna, charakteryzująca się hipoplazją szpiku kostnego za pośrednictwem układu immunologicznego i pancytopenią, może być skutecznie leczona terapią immunosupresyjną lub allogenicznym przeszczepem. Jedna trzecia pacjentów cierpi na chorobę oporną na immunosupresję, z trwałą, ciężką cytopenią i głębokim deficytem w krwiotwórczych komórkach macierzystych i komórkach progenitorowych. Trombopoetyna może zwiększać liczbę hematopoetycznych komórek macierzystych i komórek progenitorowych. Metody
Przeprowadziliśmy badanie II fazy z udziałem pacjentów z niedokrwistością aplastyczną, która była oporna na immunosupresję w celu ustalenia, czy eltrombopag mimetyczny (Promacta) podawany doustnie trombopoetynie może poprawiać morfologię krwi. Continue reading „Eltrombopag i polepszona hematopoeza w opornej niedokrwistości aplastycznej”