Wspólzaleznosc przytarczyczek

Współzależność przytarczyczek- z innymi gruczołami wewnętrznego wydzielenia Zależności czynności przytarczyczek od układu wegetatywnego innych gruczołów wewnętrznego wydzielania nie udało się jeszcze ostatecznie ustalić, Wiadomo jednak, że w ostitis fibrosa generalisata mogą występować zmiany w przysadce mózgowej w postaci gruczolaka zasadochłonnego. NII- leży więc przyjąć, że przysadka mózgowa reguluje czynność przytarczyczek przez swój nadrzędny hormon. Istotnie, udało się stwierdzić w doświadczeniach, że u zwierząt, którym usunięto przysadkę mózgową, powstają zmiany zwyrodnieniowe przytarczyczek; prócz tego hormon nadrzędny przysadki mózgowej nie wpływa na poziom wapnia we krwi u zwierząt z usuniętymi przytarczyczkami. Stwierdzono także, że w akromegalii przytarczyczki ulegają powiększeniu. Również stwierdzono doświadczalnie, że po usunięciu przytarczyczek powiększa się tarczyca. Continue reading „Wspólzaleznosc przytarczyczek”

Przewlekly niezyt oskrzeli

Przewlekły nieżyt oskrzeli (Bronchitis chronica) Przyczyny. Przewlekły nieżyt oskrzeli może rozwijać się n tle często powtarzającego się ostrego nieżytu, który pozostawia za każdym razem pewne zmiany w błonie śluzowej oskrzeli. O wiele częściej spotyka się przewlekły nieżyt oskrzeli jako chorobę pierwotną u osób, które podczas wykonywania swego zawodu wdychają pył i dym drażniący błonę śluzową dróg oddechowych mechanicznie lub chemicznie. Zwłaszcza często zapadają na przewlekły nieżyt oskrzeli osoby pracujące w fabrykach bawełnianych, wełnianych, tytoniowych i innych, murarze, młynarze, piekarze, szlifierze itp. Zwłaszcza często cierpią na przewlekły nieżyt oskrzeli także osoby nadużywające tytoniu oraz, przebywające długo w lokalach zadymionych gdyż dym dochodzi podczas wdechu aż do oskrzelków, a zapalenie gardła, wywołane przez nadmierne palenie, stopniowo szerzy się ku dołowi na oskrzela. Continue reading „Przewlekly niezyt oskrzeli”

Ogólny stan chorego w sluzoropotoku oskrzelowym

Osłuchowo słyszy się, zwłaszcza w okolicach podłopatkowych, rzężenia wilgotne drobnobańkowe i średniobańkowe niedźwięczne, których obfitość zmniejsza się po kaszlu. W miejscu zatkania większego oskrzela stwierdza się niekiedy szmer oddechowy nieoznaczony lub osłabiony, znikający po wykrztuszeniu plwociny. Ogólny stan chorego w śluzoropotoku oskrzelowym może pozostawać przez dłuższy czas dobry. Ogólna ciepłota ciała jest prawidłowa z wyjątkiem okresów zaostrzeń, a zwłaszcza powikłań ostrym zapaleniem oskrzelków oraz płuc. Zapalenie oskrzelków zdarza się w tej postaci nieżytu często. Continue reading „Ogólny stan chorego w sluzoropotoku oskrzelowym”

Anatomia patologiczna.

Anatomia patologiczna. Błona śluzowa oskrzeli bywa przeważnie bardzo silnie przekrwiona, obrzmiała, rozpulchniona, pokryta błonami rzekomymi w oskrzelach średnich na całej powierzchni, a w dużych wysepkami. Małe oskrzela są zatkane błonami. Oskrzelki zawierają wysięk ropny. Wysięk włóknikowy może tworzyć jakby odlewy oskrzeli kształtu drzewkowatego. Continue reading „Anatomia patologiczna.”

W rzadkich przypadkach bakterie gnilne dostaja sie z ogniska gnilnego

Dochodząc do opłucnej ognisko zgorzeli nowe może wywołać ropne albo posokowate jej zapalenie. Gnilne zapalenie oskrzeli ma przebieg bardzo przewlekły z okresami poprawy, a nawet pozornego wyleczenia, na przemian niekiedy z nagłym pogorszeniem. Rzadziej już wkrótce następuje śmierć. Stan ogólny z wyjątkiem tych przypadków bywa często przez dłuższy czas dość dobry. Czasami pojawiają się krwioplucia wskutek nadżarcia naczyńka krwionośnego ściany oskrzela. Continue reading „W rzadkich przypadkach bakterie gnilne dostaja sie z ogniska gnilnego”

Doniosla role w powstawaniu rozszerzenia oskrzeli odgrywaja takze zmiany w budowie scian oskrzeli

Doniosłą rolę w powstawaniu rozszerzenia oskrzeli odgrywają także zmiany w budowie ścian oskrzeli, zależne od przewlekłego ich nieżytu, a w przewlekłych chorobach płuc, zwłaszcza, powikłanych zrostami opłucnymi, kurczenie się tworzącej się tkanki łącznej, która pociąga za sobą ścianę oskrzeli na zewnątrz. Wrodzona słabość ścian oskrzeli może również usposabiać do powstania rozszerzenia oskrzeli. Rozszerzenie oskrzeli może powstawać także na tle ucisk oskrzela z zewnątrz przez tętniak, guz itp. Opisano przypadki (w naszym piśmiennictwie Anastazy Landdu), w których rozszerzenie oskrzeli powstało bardzo szybko w przebiegu ostrego zapalenia płuc odoskrzelowego na tle zmian w ścianach oskrzeli 1 w tkance śródmiąższowe j (brone heetasis aeuta) aby te rozszerzenia oskrzeli spostrzega się przeważnie w dolnym płacie prawego płuca, w którym sprawy chorobowe, prócz gruźlicy, sadowią się częściej niż w innych płatach. W górnych płatac h rozszerzenie oskrzeli powstaje najczęściej na tle śródmiąższowego zapalenia płuc i zwłóknienia (fibrosis pulmonum) w gruźlicy, zwłaszcza zaś w kile oraz w innych sprawach chorobowych. Continue reading „Doniosla role w powstawaniu rozszerzenia oskrzeli odgrywaja takze zmiany w budowie scian oskrzeli”

ROZSZERZENIE OSKRZELI

ROZSZERZENIE OSKRZELI (BRONCHECT AS/S) Odróżnia się rozszerzenie oskrzeli nabyte i wrodzone. 1. Rozszerzenie oskrzeli nabyte (Bronchectasis acquisita) Przyczyny. Rozszerzenie oskrzeli nabyte, opisane po raz pierwszy przez Laenneca w r. 1819, jest zmianą zawsze następową, dołączającą się najczęściej do przewlekłych chorób oskrzeli (rozszerzenie oskrzeli doskrzelowe, broncbectasis bronchogenes), płuc (rozszerzenie oskrzeli płucne, bronchectasis pneumogenes) lub opłucnej (rozszerzenie oskrzeli odopłucne, bronchectasis pleurogenes). Continue reading „ROZSZERZENIE OSKRZELI”

Objawy

Objawy. Nabyte rozszerzenia oskrzeli przebiegają wśród objawów choroby, która jest przyczyną ich powstania. Zwłaszcza dotyczy to rozszerzeń walcowatych, powstających najczęściej na tle często powtarzających się zaostrzeń przewlekłego nieżytu oskrzeli u chorych na rozedmę płuc. Większe rozszerzenia walcowate objawiają się nieraz wykrztuszaniem dużej ilości płynnej plwociny dzielącej się w naczyniu na 3 warstwy. Zazwyczaj chory wykrztusza plwocinę w kilku napadach kaszlu, zwłaszcza rano po nocy w ciągu, której w rozszerzonych oskrzelach gromadzi się dużo wydzieliny. Continue reading „Objawy”

Ochrona przed wirusem po piątej dawce szczepionki przeciwkomórkowej przeciwko krztuścowi u dzieci AD 5

Dane ekologiczne przedstawiające odsetek osób, które otrzymywały DTaP zamiast szczepionek przeciw krztuścowi jako niemowlęta, zgodnie z ich aktualnym wiekiem, pokazano na rycinie 1. Charakterystyka populacji badawczej
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka dzieci pozytywnych pod względem PCR i kontroli, styczeń 2006-czerwiec 2011. Continue reading „Ochrona przed wirusem po piątej dawce szczepionki przeciwkomórkowej przeciwko krztuścowi u dzieci AD 5”

Ochrona przed wirusem po piątej dawce szczepionki przeciwkomórkowej przeciwko krztuścowi u dzieci AD 7

Te dane ekologiczne pokazują, że ryzyko wystąpienia krztuśca było niższe u starszych nastolatków, którzy prawdopodobnie otrzymywali wcześniej co najmniej jedną dawkę szczepionki przeciw krztuścowi z pełnych komórek, niż u młodszych nastolatków, którzy otrzymywali wyłącznie DTaP. Większość dzieci w tym badaniu otrzymała piątą dawkę DTaP między 4 a 6 rokiem życia. Zatem wiek i czas od szczepienia były wysoce kolinearne (r = 0,97) i nie byliśmy w stanie w pełni oddzielić tych dwóch zmiennych w analizie pierwotnej z kontrolami negatywnymi pod względem PCR. Nie można całkowicie wykluczyć, że częstość występowania krztuśca wśród starszych dzieci była wyższa, ponieważ były one starsze niż z powodu zaniku ochrony. Continue reading „Ochrona przed wirusem po piątej dawce szczepionki przeciwkomórkowej przeciwko krztuścowi u dzieci AD 7”