Nadczynnosc przytarczyczek

Nadczynność przytarczyczek Inaczej sprawa będzie się przedstawiać, jeżeli podamy nadmierne ilości hormonu z przytarczyczek lub jeżeli wystąpi ich nadczynność. Powstają wtedy ciężkie zaburzenia, związane ze zwiększeniem się zawartości wapnia we krwi, ,dochodzącym o 20-30 mg%. Występują wtedy wymioty, biegunki, znaczne zwiększenie się lepkości krwi, senność, apatia i obniżenie pobudliwości. Równolegle do zwiększenia się zawartości wapnia we krwi wzrasta jego wydalanie z moczem. Wzmaga się również wtedy wydalanie fosforu, którego zawartość we krwi spada . Continue reading „Nadczynnosc przytarczyczek”

Tezyczke mozna uzyskac doswiadczalnie

Tężyczkę można uzyskać doświadczalnie, jeżeli sztuczni obniżymy zawartość wapnia we krwi przez wprowadzenie normalnym zwierzętom np. cytrynianu sodowego. Cytrynian sodu łączy się wtedy z wapniem krwi i powstaje nierozpuszczalny cytrynian wapnia. Występuje wtedy zubożenie krwi w wapń, co prowadzi do powstawania skurczów tężyczkowych, identycznych ze skurczami powstałymi po usunięciu przytarczyczek. Bezpośrednią więc przyczyną powstawania tężyczki jest zmniejszenie się zawartości wapnia zjonizowanego we krwi, gdyż jony wapnia zmniejszają pobudliwość komórek. Continue reading „Tezyczke mozna uzyskac doswiadczalnie”

Dolna warstwe stanowi brudnozielona zbita masa papkowata

Dolną warstwę stanowi brudnozielona zbita masa papkowata, w której już gołym okiem stwierdzić można szarobiaławe lub jasnobrunatne papkowate czopki wielkości ziarnka prosa do grochu, a nawet bobu. Są to czopy grzybicze Dittricha. Włókien sprężystych w plwocinie, jeżeli zapalenie oskrzeli nie jest powikłane zgorzelą płuc, nie ma. Cuchnąca woń plwociny może od czasu do czasu znikać, a to wtedy, gdy oskrzele, w którym toczy się rozkład wydzieliny, ulegnie chwilowo zatkaniu. Inne objawy są takie same jak w nieżycie oskrzeli z tą różnicą, że w zapaleniu gnilnym są one często ograniczone tylko do pewnej części jednego płuca, najczęściej do dolnego płata. Continue reading „Dolna warstwe stanowi brudnozielona zbita masa papkowata”

Stosowane przedtem w leczeniu nabytych rozszerzen oskrzeli metody uciskowe

Stosowane przedtem w leczeniu nabytych rozszerzeń oskrzeli metody uciskowe (lecznicza odma opłucna, wyrwanie nerwu przeponowego i in.) nie dają dobrych wyników sztywne, bowiem ściany zmienionych oskrzeli nie dają się ucisnąć. Zresztą na przeszkodzie wytworzeniu odmy opłucnej stoją rozlegle zrosty opłucne, istniejące zazwyczaj w przypadkach nabytych rozszerzeń oskrzeli. Rozszerzenie oskrzeli wrodzone (Bronchectasis congenita) Torbiel wrodzona płuc (Cystis pulmorucni congenita). Torbielowatość płuc. Płuco torbielowate określenie. Continue reading „Stosowane przedtem w leczeniu nabytych rozszerzen oskrzeli metody uciskowe”

Rozpoznanie róznicowe

Rozpoznanie różnicowe. Bez badania, radiologicznego płuc nieraz bardzo trudno odróżnić rozszerzenie oskrzeli od przewlekłego nieżytu oskrzeli. W przypadkach rozszerzeń niedużych z wydzieliną obraz kliniczny może być zupełnie taki sam jak w przewlekłym nieżycie oskrzeli lub w zapaleniu gnilnym oskrzeli, gdy rozkład gnilny wydzieliny w rozszerzonym miejscu jest wybitniejszy. W przypadku dłużej trwającego zapalenia gnilnego oskrzeli już samo przez się jest bardzo prawdopodobne istnienie rozszerzenia oskrzeli. W różnicowaniu czasami dopomaga postępowanie Quinokego polegające na badaniu chorego w różnych położeniach ciała. Continue reading „Rozpoznanie róznicowe”

Od nabytych rozszerzen oskrzeli biele pluc

Od nabytych rozszerzeń oskrzeli biele płuc: 1) brak zmian zapalnych w otoczeniu jam; 2) cienkie ściany jam; 3) brak w wywiadach chorób oskrzeli, płuc odróżniają wrodzone toropłucnej; 4) brak postępu sprawy chorobowej; 5) dość często zboczenia rozwojowe zatoki czołowej (mała zatoka, brak zatoki). Mnogie torbiele w górnych płatach płuc są raczej pochodzenia wrodzonego. Rozszerzenia oskrzeli nabyte są usadowione przeważnie w dolnych płatach, dość często dają znamienny cień trójkątny poza sercowy przy badaniu radiologicznym, są przeważnie bardzo liczne, ich rozmiary są mniejsze, a ściany grube. Wrodzona torbiel płucna worczasta (cystis pulmonum eongenua sacciformis) w okresie ropnego zapalenia może dawać obraz kliniczny przypominający otorbiony ropniakopłucny z odmą. Różnicowanie podam w opisie chorób opłucnej. Continue reading „Od nabytych rozszerzen oskrzeli biele pluc”

Ochrona przed wirusem po piątej dawce szczepionki przeciwkomórkowej przeciwko krztuścowi u dzieci AD 6

W tym badaniu ryzyko wystąpienia krztuśca wzrosło o 42% każdego roku po piątej dawce DTaP. Jeśli skuteczność DTaP wynosi początkowo 95%, tak, że ryzyko krztuśca u zaszczepionych dzieci wynosi tylko 5% u dzieci nieszczepionych, wówczas ryzyko zwiększy się po 5 latach o 1,425 do 29% w porównaniu z dziećmi nieszczepionymi. Odpowiedni spadek skuteczności DTaP wyniesie od 95% do 71%. Poziom ochrony pozostały po 5 latach zależy w dużej mierze od początkowej skuteczności. Continue reading „Ochrona przed wirusem po piątej dawce szczepionki przeciwkomórkowej przeciwko krztuścowi u dzieci AD 6”

Leczenie starszych pacjentów chłoniakiem z komórek płaszcza AD 2

W kilku wcześniejszych badaniach badano schematy leczenia fludarabiną, które wykazały wysoką skuteczność w chłoniaku grudkowym i nawrotowym chłoniaku z komórek płaszcza.4-7. Badanie połączenia fludarabiny, cyklofosfamidu z mitoksantronem lub bez oraz rytuksymabu dało obiecujące wyniki.8 Biorąc pod uwagę ryzyko działań niepożądanych dotyczących serca u starszych pacjentów, szczególnie korzystne były terapie, w których wykluczono antracykliny. Leczenie podtrzymujące interferonem alfa wykazało tendencję do przedłużania przeżycia wolnego od progresji u pacjentów z chłoniakiem z komórek płaszcza i dlatego zostało uznane za standardową terapię w poprzednim badaniu9. Terapia podtrzymująca rytuksymabem znacznie poprawiła czas trwania odpowiedzi u pacjentów z nawrotowym pęcherzykiem. Continue reading „Leczenie starszych pacjentów chłoniakiem z komórek płaszcza AD 2”

Leczenie starszych pacjentów chłoniakiem z komórek płaszcza AD 7

Warto zauważyć, że 29 pacjentów (10%), którzy otrzymali R-FC, zmarło podczas remisji, w porównaniu z 11 (4%), którzy otrzymali R-CHOP. Ze względu na zaobserwowaną różnicę w całkowitym przeżyciu niezależny komitet monitorujący dane i bezpieczeństwo zalecił zamknięcie grupy R-FC. Tabela 2. Tabela 2. Continue reading „Leczenie starszych pacjentów chłoniakiem z komórek płaszcza AD 7”

Eltrombopag i polepszona hematopoeza w opornej niedokrwistości aplastycznej AD 4

Pacjenci, którzy spełniali kryteria odpowiedzi po 12 tygodniach, nadal otrzymywali eltrombopag przez dodatkowe 4 tygodnie, aby zapewnić stabilność odpowiedzi, a następnie mogli nadal otrzymywać eltrombopag tak długo, jak długo utrzymywano odpowiedź. Odpowiedzi hematologiczne w dodatkowych liniach oceniano u pacjentów, którzy otrzymali odpowiedź i którzy uczestniczyli w rozszerzeniu badania. Efekty toksyczne zostały zmierzone przy użyciu National Cancer Institute Common Terminology Criteria for Adverse Events (wersja 3) (http://ctep.cancer.gov/reporting/ctc.html). Drugorzędowymi punktami końcowymi były zmiany w morfologii krwi mierzone jako zmienne ciągłe, poziomy trombopoetyny w osoczu i komórkowość szpiku kostnego; cechy morfologiczne; metafazowy profil cytogenetyczny; i zwłóknienie siatkówki. Continue reading „Eltrombopag i polepszona hematopoeza w opornej niedokrwistości aplastycznej AD 4”