Objaw Trousseau

Objaw Trousseau zaś polega na tym, że ucisk na mięśnie przedramienia u chorych na ukrytą tężyczkę wywołuje skurcze mięśni ręki. Skurcz ten wywołuje zgięcie ręki w łokciu i nadgarstku oraz przyciśnięcie kciuka do. dłoni przy wyprostowanych pozostałych palcach. Ucisk na mięśnie kończyny dolnej wywołuje zginanie biodra, kolana i palców nóg. W związku z tym, że różne czynniki mogą wywołać zaburzenia w czynności przytarczyczek, odróżniamy tężyczkę urazową, np. Continue reading „Objaw Trousseau”

Wprowadzenie parathormonu zwierzetom i ludziom

Wprowadzenie parathormonu zwierzętom i ludziom powoduje zwiększenie się fosforanów w moczu (-phospha turia). Brak w ustroju parathormonu zmniejsza wydalanie kwasu fosforowego z moczem, w związku z czym nagromadza się on we krwi. Wzrost poziomu kwasu fosforowego we krwi powoduje spadek w niej jonów wapnia i powstaje tężyczka. Brak hormonu przy tarczy czek powoduje w ustroju inne jeszcze zmiany. Po usunięciu bowiem przytarczyczek powstaje zwiększone zapotrzebowanie przez tkanki cukru. Continue reading „Wprowadzenie parathormonu zwierzetom i ludziom”

Wspólzaleznosc przytarczyczek

Współzależność przytarczyczek- z innymi gruczołami wewnętrznego wydzielenia Zależności czynności przytarczyczek od układu wegetatywnego innych gruczołów wewnętrznego wydzielania nie udało się jeszcze ostatecznie ustalić, Wiadomo jednak, że w ostitis fibrosa generalisata mogą występować zmiany w przysadce mózgowej w postaci gruczolaka zasadochłonnego. NII- leży więc przyjąć, że przysadka mózgowa reguluje czynność przytarczyczek przez swój nadrzędny hormon. Istotnie, udało się stwierdzić w doświadczeniach, że u zwierząt, którym usunięto przysadkę mózgową, powstają zmiany zwyrodnieniowe przytarczyczek; prócz tego hormon nadrzędny przysadki mózgowej nie wpływa na poziom wapnia we krwi u zwierząt z usuniętymi przytarczyczkami. Stwierdzono także, że w akromegalii przytarczyczki ulegają powiększeniu. Również stwierdzono doświadczalnie, że po usunięciu przytarczyczek powiększa się tarczyca. Continue reading „Wspólzaleznosc przytarczyczek”

Samorodne zapalenie oskrzelków zarostowe

Samorodne zapalenie oskrzelków zarostowe (Bronchiolitis obliterans essentialis) Określenie. W przebiegu chorób płuc może dochodzić do zarastania oskrzelków. W odróżnieniu od tych przypadków, spostrzega się zapalenie oskrzelków wiodące do ich zarośnięcia pierwotne, czyli samorodne. Przyczyny i wywód chorobowy. Najczęstszą przyczyną ostrego oraz podostrego zapalenia zarostowego oskrzelków jest wdychanie gazów gryzących, mianowicie wyziewów kwasu siarkowego, azotowego lub solnego amoniaku i in. Continue reading „Samorodne zapalenie oskrzelków zarostowe”

Czynniki toksyczne, do których obok palenia tytoniu nalezy przede wszystkim przewlekle naduzywanie napojów alkoholowych

Czynniki toksyczne, do których obok palenia tytoniu należy przede wszystkim przewlekłe nadużywanie napojów alkoholowych, wieść mogą także do przewlekłego zapalenia oskrzeli. Jako nieżyt wtórny może on powstawać również na tle trującego działania zatrzymanych w ustroju szkodliwych wytworów przemiany materii, np. w przewlekłym zapaleniu kłębków nerkowych, oraz na tle zaburzeń przemiennym teorii, jak to się spostrzega np. w skazie dawnej, u osób otyłych, w skazie wysiękowej. Dużą grupę stanowią przewlekłe nieżyty przekrwienne (bronchitis venostatica). Continue reading „Czynniki toksyczne, do których obok palenia tytoniu nalezy przede wszystkim przewlekle naduzywanie napojów alkoholowych”

Niezyt oskrzeli Sluzowy

Nieżyt oskrzeli Śluzowy (bronchitis chronica mucosa) różni się od przewlekłego nieżytu suchego tym, że chorzy wykrztuszają więcej plwociny, która przy tym zawiera nieco więcej białych krwinek i jest mniej lepka. Postać tę cechują także silne napady kaszlu kończące się wykrztuszaniem niewielkiej ilości śluzowej plwociny. Nieżyt oskrzeli śluzowo – ropny (bronchitis chronica mucopurulenta) jest postacią najczęstszą. Plwocina w tej postaci jest śluzowo-ropna lub ropno-śluzowa i wydziela się w ilości niezbyt obfitej. Domieszkę krwi spostrzega się tylko w nieżycie pochodzenia przekrwiennego. Continue reading „Niezyt oskrzeli Sluzowy”

Leczenie w przewleklym zapaleniu oskrzeli

Leczenie w przewlekłym zapaleniu oskrzeli powinno być przede wszystkim przyczynowe. Lekceważenie tego zasadniczego postulatu może spowodować zupełne niepowodzenie leczenia. W przypadkach uporczywych zaleca się dłuższe leczenie klimatyczne. Latem kojarzy się je często z leżeniem w zdrojowiskach alkalicznych, solankowych lub ze szczawą alkaliczno słoną, w których stosuje się jednocześnie wziewania soli mineralnej oraz picie wody mineralnej. Zasady, na których opiera się wybór miejscowości klimatyczno-zdrojowiskowej. Continue reading „Leczenie w przewleklym zapaleniu oskrzeli”

Od nabytych rozszerzen oskrzeli biele pluc

Od nabytych rozszerzeń oskrzeli biele płuc: 1) brak zmian zapalnych w otoczeniu jam; 2) cienkie ściany jam; 3) brak w wywiadach chorób oskrzeli, płuc odróżniają wrodzone toropłucnej; 4) brak postępu sprawy chorobowej; 5) dość często zboczenia rozwojowe zatoki czołowej (mała zatoka, brak zatoki). Mnogie torbiele w górnych płatach płuc są raczej pochodzenia wrodzonego. Rozszerzenia oskrzeli nabyte są usadowione przeważnie w dolnych płatach, dość często dają znamienny cień trójkątny poza sercowy przy badaniu radiologicznym, są przeważnie bardzo liczne, ich rozmiary są mniejsze, a ściany grube. Wrodzona torbiel płucna worczasta (cystis pulmonum eongenua sacciformis) w okresie ropnego zapalenia może dawać obraz kliniczny przypominający otorbiony ropniakopłucny z odmą. Różnicowanie podam w opisie chorób opłucnej. Continue reading „Od nabytych rozszerzen oskrzeli biele pluc”