Samorodne zapalenie oskrzelków zarostowe

Samorodne zapalenie oskrzelków zarostowe (Bronchiolitis obliterans essentialis) Określenie. W przebiegu chorób płuc może dochodzić do zarastania oskrzelków. W odróżnieniu od tych przypadków, spostrzega się zapalenie oskrzelków wiodące do ich zarośnięcia pierwotne, czyli samorodne. Przyczyny i wywód chorobowy. Najczęstszą przyczyną ostrego oraz podostrego zapalenia zarostowego oskrzelków jest wdychanie gazów gryzących, mianowicie wyziewów kwasu siarkowego, azotowego lub solnego amoniaku i in. Continue reading „Samorodne zapalenie oskrzelków zarostowe”

ROZSZERZENIE OSKRZELI

ROZSZERZENIE OSKRZELI (BRONCHECT AS/S) Odróżnia się rozszerzenie oskrzeli nabyte i wrodzone. 1. Rozszerzenie oskrzeli nabyte (Bronchectasis acquisita) Przyczyny. Rozszerzenie oskrzeli nabyte, opisane po raz pierwszy przez Laenneca w r. 1819, jest zmianą zawsze następową, dołączającą się najczęściej do przewlekłych chorób oskrzeli (rozszerzenie oskrzeli doskrzelowe, broncbectasis bronchogenes), płuc (rozszerzenie oskrzeli płucne, bronchectasis pneumogenes) lub opłucnej (rozszerzenie oskrzeli odopłucne, bronchectasis pleurogenes). Continue reading „ROZSZERZENIE OSKRZELI”

Anatofilia patologiczna

Anatofilia patologiczna. Odróżnia się rozszerzenie oskrzeli walcowate i workowate, czyli torbiasta postać walcowata. rozszerzenia oskrzeli (broneheetasis cylindrijormis) jest postacią rozlaną (broneheetasis diffusa), gdyż objawia się, jako równomierne rozszerzenie oskrzeli. Najczęściej rozszerzenia są usadowione w oskrzelach średnich i drobnych jednego płata, przeważnie dolnego, lub kilku płatów płuc. Powstają one zwykle na tle przewlekłego nieżytu oskrzeli, zwłaszcza u chorych na rozedmę płuc. Continue reading „Anatofilia patologiczna”

Prócz rozszerzen oskrzeli przebiegajacych z obfitym wykrztuszaniem plwociny zdarzaja sie rozszerzenia bez plwociny

Prócz rozszerzeń oskrzeli przebiegających z obfitym wykrztuszaniem plwociny zdarzają się rozszerzenia bez plwociny. Są to suche rozszerzenia oskrzeli (bronchectasis sieca). Stan ogólny chorych bywa długo dobry, bezgorączkowy. Zatrzymywaniu się plwociny, zwłaszcza zaś pojawianiu się plwociny cuchnącej, towarzyszą zwykle wzniesienia gorączkowe oraz pogorszenie stanu podmiotowego. Rozszerzenie oskrzeli nieduże, znajdujące się głęboko, otoczone powietrzną tkanką płucną, może przebiegać bez żadnych objawów dających się wykryć zwykłymi metodami badania fizycznego płuc. Continue reading „Prócz rozszerzen oskrzeli przebiegajacych z obfitym wykrztuszaniem plwociny zdarzaja sie rozszerzenia bez plwociny”

Rozpoznanie Bardio

Rozpoznanie Bardio doniosłymi objawami rozpoznawczymi rozszerzenia oskrzeli, chociaż niestałymi i okresowymi, są: 1) wykrztuszanie plwociny pełnymi ustami 2) trójwarstwowa plwocina 3) okresowo pojawiające się objawy jamy. Stałość rzężeń wilgotnych w tym samym miejscu musi także nasuwać na myśl rozszerzenie oskrzeli, zwłaszcza, gdy rzężenia są dźwięczne wskutek zagęszczenia tkanki płucnej w jego otoczeniu. Rozpoznanie rozszerzenia oskrzeli staje się jeszcze bardziej prawdopodobne, jeżeli do rzężeń dołączają się objawy przerzutowe (zapalenie stawów, ropień mózgu i in.). Nie bez znaczenia dla rozpoznania rozszerzenia oskrzeli jest również dobry ogólny stan chorego i prawidłowa ogólna ciepłota ciała lub przemijająca tylko gorączka, pomimo stwierdzonych dużych zmian w płucu. Częste krwotoki przy prawidłowym poziomie ogólnej ciepłoty ciała oraz zgrubieni, kolbkowate końców palców rąk naprowadzają na myśl możliwość rozszerzenia oskrzeli. Continue reading „Rozpoznanie Bardio”

Stosowane przedtem w leczeniu nabytych rozszerzen oskrzeli metody uciskowe

Stosowane przedtem w leczeniu nabytych rozszerzeń oskrzeli metody uciskowe (lecznicza odma opłucna, wyrwanie nerwu przeponowego i in.) nie dają dobrych wyników sztywne, bowiem ściany zmienionych oskrzeli nie dają się ucisnąć. Zresztą na przeszkodzie wytworzeniu odmy opłucnej stoją rozlegle zrosty opłucne, istniejące zazwyczaj w przypadkach nabytych rozszerzeń oskrzeli. Rozszerzenie oskrzeli wrodzone (Bronchectasis congenita) Torbiel wrodzona płuc (Cystis pulmorucni congenita). Torbielowatość płuc. Płuco torbielowate określenie. Continue reading „Stosowane przedtem w leczeniu nabytych rozszerzen oskrzeli metody uciskowe”

Ochrona przed wirusem po piątej dawce szczepionki przeciwkomórkowej przeciwko krztuścowi u dzieci AD 4

W przypadku analizy pierwotnej uwarunkowaliśmy model logistyczny na blokach czasu kalendarzowego (corocznie od 2006 r. Do 2009 r. Przed epidemią, kwartał za pierwszy kwartał 2010 r., A następnie co miesiąc w czasie epidemii). Zawarliśmy zmienne towarzyszące w celu dostosowania do wieku (od 4 do <7, 7 do <10 i od 10 do 12 lat), płci, kliniki medycznej (49 klinik zagregowanych w 12 obszarów usługowych) oraz rasy lub grupy etnicznej (u dzieci, dla których dane były dostępne lub z imputowanych prawdopodobieństw). Continue reading „Ochrona przed wirusem po piątej dawce szczepionki przeciwkomórkowej przeciwko krztuścowi u dzieci AD 4”

Ochrona przed wirusem po piątej dawce szczepionki przeciwkomórkowej przeciwko krztuścowi u dzieci AD 8

Ponieważ uważamy, że takie niezamierzone czynniki zakłócające były prawdopodobnie większym źródłem uprzedzeń niż te, które byliśmy w stanie zmierzyć, uznaliśmy, że analiza obejmująca kontrole negatywne dla PCR jest bardziej informatywna. Nasze badanie ma kilka ważnych zalet. Jednym z nich było porównanie dzieci pozytywnych względem PCR z dwoma zestawami kontrolnymi i uzyskano podobne wyniki przy każdym porównaniu. Innym było to, że mieliśmy dokładną historię dotyczącą liczby dawek otrzymanej szczepionki i czasu szczepienia oraz niemal kompletnych danych demograficznych dla dzieci pozytywnych pod względem PCR i kontroli. Continue reading „Ochrona przed wirusem po piątej dawce szczepionki przeciwkomórkowej przeciwko krztuścowi u dzieci AD 8”

Leczenie starszych pacjentów chłoniakiem z komórek płaszcza AD 9

Po roku leczenie podtrzymujące interferonem alfa zostało zatrzymane u 49% pacjentów w czasie ich remisji, natomiast po 4 latach przedwczesne przerwanie leczenia podtrzymującego rytuksymabem wystąpiło tylko u 28% pacjentów. W sumie 35 pacjentów, u których wystąpiła odpowiedź, było zalecanych do leczenia rituksymabem po zakończeniu randomizacji w celu leczenia podtrzymującego. Dyskusja
To randomizowane badanie, koordynowane w ramach europejskiej sieci chłoniaków z płaszcza, koncentrowało się na starszych pacjentach z chłoniakiem z komórek płaszcza. Nasze wyniki pokazują, że schemat indukcji zawierający fludarabinę nie był bardziej skuteczny, ale był bardziej toksyczny niż R-CHOP. Continue reading „Leczenie starszych pacjentów chłoniakiem z komórek płaszcza AD 9”