Nadczynnosc przytarczyczek

Nadczynność przytarczyczek Inaczej sprawa będzie się przedstawiać, jeżeli podamy nadmierne ilości hormonu z przytarczyczek lub jeżeli wystąpi ich nadczynność. Powstają wtedy ciężkie zaburzenia, związane ze zwiększeniem się zawartości wapnia we krwi, ,dochodzącym o 20-30 mg%. Występują wtedy wymioty, biegunki, znaczne zwiększenie się lepkości krwi, senność, apatia i obniżenie pobudliwości. Równolegle do zwiększenia się zawartości wapnia we krwi wzrasta jego wydalanie z moczem. Wzmaga się również wtedy wydalanie fosforu, którego zawartość we krwi spada . Continue reading „Nadczynnosc przytarczyczek”

Objawy

Objawy. Nabyte rozszerzenia oskrzeli przebiegają wśród objawów choroby, która jest przyczyną ich powstania. Zwłaszcza dotyczy to rozszerzeń walcowatych, powstających najczęściej na tle często powtarzających się zaostrzeń przewlekłego nieżytu oskrzeli u chorych na rozedmę płuc. Większe rozszerzenia walcowate objawiają się nieraz wykrztuszaniem dużej ilości płynnej plwociny dzielącej się w naczyniu na 3 warstwy. Zazwyczaj chory wykrztusza plwocinę w kilku napadach kaszlu, zwłaszcza rano po nocy w ciągu, której w rozszerzonych oskrzelach gromadzi się dużo wydzieliny. Continue reading „Objawy”

Leki zywiczne

Leki żywiczne i odkażające oraz darsonwalizacja ogólna zapobiegają równocześnie gnilnemu rozkładowi wydzieliny. W tym celu stosuję także dooskrzelowe wlewania ogrzanego roztworu 200.000 jednostek penicyliny w 20 ml fizjologicznego roztworu soli raz na 3-4 dni lub wziewania penicyliny do 50.000 jednostek do 3 razy dziennie co dzień. Jeżeli rozkład wydzieliny oskrzelowej jest wywołany przez zakażenie oskrzeli krętkami, poleca się leczenie nowarsenobenzolem lub neosalutanem dożylnie lub stowarsolem wewnętrznie. Leczenie dożylnymi wstrzykiwaniami alkoholu wywiera na ilość, jakość oraz woń plwociny wpływ niestały i niepewny chociaż czasami widoczny (Anastazy Landau). Czasami wyraźną poprawę na dłuższy czas uzyskuje się przez wlewanie dooskrzelowe 10-20 ml 10% gomenolu lub eukaliptolu w oliwie lub lipjodolu raz na kilka dni. Continue reading „Leki zywiczne”

Donioslym objawem radiologicznym wrodzonych torbieli pluc jest takze zupelny brak swiezego lub przebytego zapalenia

Doniosłym objawem radiologicznym wrodzonych torbieli płuc jest także zupełny brak świeżego lub przebytego zapalenia dookoła torbieli brak też wtórnej marskości płuc z przesunięciem śródpiersia i narządów oraz nierozszerzanie się sprawy chorobowej. Obecność wtórnych zmian zapalnych w otoczeniu torbieli nie wyłącza jednak wrodzonego pochodzenia torbieli płucnej. Duża torbiel otwarta daje obraz radiologiczny podobny do odmy opłucnej. Rozpoznanie różnicowe. Dużą torbiel płuc otwartą odróżnić można od odmy opłucnej na tej podstawie, że torbiel nie ma ostrego początku, który cechuje odmę, a w obrazie radiologicznym płuco nie jest wtłoczone do wnęki w postaci znamiennego dla odmy kikuta, lecz jego miąższ jest odepchnięty przez torbiel i uciśnięty mniej więcej równomiernie we wszystkich kierunkach, nadto obraz torbieli utrzymuje się bez zmiany przez długi czas. Continue reading „Donioslym objawem radiologicznym wrodzonych torbieli pluc jest takze zupelny brak swiezego lub przebytego zapalenia”

Zwezenia oskrzeli na tle ucisku

Zwężenia oskrzeli na tle ucisku oraz spraw chorobowych toczących się w ścianie oskrzela rozwijają się przeważnie powoli. Prócz objawów choroby podstawowej pojawia się, jako pierwszy objaw duszność, początkowo podczas wysiłków fizycznych. Stopniowo dołącza się syczenie podczas oddychania (stridor). Zarówno duszność, jak syczenie mogą u tego samego chorego być różnej siły, zależnie od położenia ciała, ruchów fizycznych, czasami gdy zwężenie jest wywołane przez tętniak, od stanu psychicznego chorego. Z czasem duszność się zwiększa i pojawia się nieraz coraz znaczniejsza sinica, a jeżeli prócz oskrzela uciskowi ulegają sąsiednie pnie żylne dołącza się nabrzmienie odpowiednich żył. Continue reading „Zwezenia oskrzeli na tle ucisku”

Wysoko Trwały Inhibitor RNAi PCSK9 cd

Protokół badania, dostępny na stronie, został opracowany przez Alnylam Pharmaceuticals, The Medicines Company oraz głównych badaczy i został zatwierdzony przez National Research Ethics Service Committee w London-Brent w Wielkiej Brytanii. Badanie przeprowadzono na dwóch umowach badawczych w Wielkiej Brytanii (Richmond Pharmacology i Covance). Dane zostały zebrane przez badaczy i przeanalizowane przez Covance i Alnylam Pharmaceuticals. Wszyscy autorzy zinterpretowali dane, pomogli przygotować manuskrypt i podjęli decyzję o przesłaniu rękopisu do publikacji. Pomoc redakcyjną, finansowaną przez Alnylam Pharmaceuticals, dostarczyły Greensplash i Spencer Fontayne. Continue reading „Wysoko Trwały Inhibitor RNAi PCSK9 cd”

T-Cell Transfer Therapy Targeting Mutant KRAS in Cancer ad 6

To odkrycie wykazało, że utrata docelowego antygenu nie była odpowiedzialna za postępujący charakter zmiany. Jednak analiza liczby kopii chromosomalnych wykazała, że postępująca zmiana chorobowa zawierała kilka nieprawidłowości genetycznych różnych od innych guzów, które zostały wycięte przed terapią komórkową, w tym obojętna pod względem kopii utrata heterozygotyczności na chromosomie 6, która koduje locus HLA (Fig. S5). w Dodatku Uzupełniającym). Kopia utraconego chromosomu 6 zakodowała allel HLA-C * 08: 02 (Figura 3). Continue reading „T-Cell Transfer Therapy Targeting Mutant KRAS in Cancer ad 6”

Symwastatyna z lub bez Ezetymibu w hipercholesterolemii rodzinnej ad 5

Wskaźnik masy ciała był istotnie wyższy w grupie leczenia skojarzonego (p = 0,047). Wyniki z wywiadu medycznego ujawniły tendencje w kierunku wyższego odsetka nadciśnienia tętniczego (P = 0,09) i niższego odsetka zawału mięśnia sercowego (P = 0,06) w grupie leczenia skojarzonego. Około 80% pacjentów w każdej grupie wcześniej otrzymywało statyny. Zgodność z podawaniem badanego leku (tj. Przyjęcie co najmniej 70% badanego leku), mierzoną liczbą tabletek, wynosiła 78% w grupie przyjmującej wyłącznie symwastatynę i 84% w grupie leczenia skojarzonego. Continue reading „Symwastatyna z lub bez Ezetymibu w hipercholesterolemii rodzinnej ad 5”

Symwastatyna z lub bez Ezetymibu w hipercholesterolemii rodzinnej ad 8

Jednak kilka faktów przemawia przeciwko koncepcji, że indukowane ezetymibem obniżenie poziomu cholesterolu LDL nie powoduje dodatkowych korzyści naczyniowych poza korzyścią statyn. Po pierwsze, ostatnia metaanaliza regresji wykazała, że niezależne od lipidów działanie statyn nie spowodowało dodatkowego zmniejszenia ryzyka ponad oczekiwane ze względu na obniżenie poziomu cholesterolu LDL.20 Po drugie, dane z Programu kontroli chirurgicznej badanie hiperlipidemii (POSCH) wykazało, że obniżenie poziomu cholesterolu LDL po omijaniu krętniczo-kątniczym było związane ze znacznym zmniejszeniem śmiertelności z przyczyn sercowo-naczyniowych i częstości zdarzeń podobnych do tych obserwowanych w badaniach dotyczących zapobiegania statynie.21,22 W świetle kontrowersji dotyczących lipidów Niezależne działanie statyn, wyniki trwających badań klinicznych porównujących statyny z leczeniem skojarzonym z ezetymibem i statyną są niecierpliwie wyczekiwane, aby rozwiązać ten problem.
Duże badania epidemiologiczne dostarczyły silnych powiązań między grubością warstwy wewnętrznej a medyczną, dusznicą bolesną i zawałem mięśnia sercowego. 10,11 W badaniu Atherosclerosis Risk in Communities (ARIC) z udziałem 15 800 dorosłych wzrost o 0,2 mm w grubości środkowej tętnicy szyjnej wewnętrznej był związany ze wzrostem względnego ryzyka zawału mięśnia sercowego i udaru o 33% i 28 odpowiednio,% 23. Ta ścisła zależność między grubością błony środkowej i środkowej a ryzykiem sercowo-naczyniowym została następnie potwierdzona w kilku innych badaniach. Continue reading „Symwastatyna z lub bez Ezetymibu w hipercholesterolemii rodzinnej ad 8”