Nadczynnosc przytarczyczek

Nadczynność przytarczyczek Inaczej sprawa będzie się przedstawiać, jeżeli podamy nadmierne ilości hormonu z przytarczyczek lub jeżeli wystąpi ich nadczynność. Powstają wtedy ciężkie zaburzenia, związane ze zwiększeniem się zawartości wapnia we krwi, ,dochodzącym o 20-30 mg%. Występują wtedy wymioty, biegunki, znaczne zwiększenie się lepkości krwi, senność, apatia i obniżenie pobudliwości. Równolegle do zwiększenia się zawartości wapnia we krwi wzrasta jego wydalanie z moczem. Wzmaga się również wtedy wydalanie fosforu, którego zawartość we krwi spada . Continue reading „Nadczynnosc przytarczyczek”

Objawy

Objawy. Nabyte rozszerzenia oskrzeli przebiegają wśród objawów choroby, która jest przyczyną ich powstania. Zwłaszcza dotyczy to rozszerzeń walcowatych, powstających najczęściej na tle często powtarzających się zaostrzeń przewlekłego nieżytu oskrzeli u chorych na rozedmę płuc. Większe rozszerzenia walcowate objawiają się nieraz wykrztuszaniem dużej ilości płynnej plwociny dzielącej się w naczyniu na 3 warstwy. Zazwyczaj chory wykrztusza plwocinę w kilku napadach kaszlu, zwłaszcza rano po nocy w ciągu, której w rozszerzonych oskrzelach gromadzi się dużo wydzieliny. Continue reading „Objawy”

Leki zywiczne

Leki żywiczne i odkażające oraz darsonwalizacja ogólna zapobiegają równocześnie gnilnemu rozkładowi wydzieliny. W tym celu stosuję także dooskrzelowe wlewania ogrzanego roztworu 200.000 jednostek penicyliny w 20 ml fizjologicznego roztworu soli raz na 3-4 dni lub wziewania penicyliny do 50.000 jednostek do 3 razy dziennie co dzień. Jeżeli rozkład wydzieliny oskrzelowej jest wywołany przez zakażenie oskrzeli krętkami, poleca się leczenie nowarsenobenzolem lub neosalutanem dożylnie lub stowarsolem wewnętrznie. Leczenie dożylnymi wstrzykiwaniami alkoholu wywiera na ilość, jakość oraz woń plwociny wpływ niestały i niepewny chociaż czasami widoczny (Anastazy Landau). Czasami wyraźną poprawę na dłuższy czas uzyskuje się przez wlewanie dooskrzelowe 10-20 ml 10% gomenolu lub eukaliptolu w oliwie lub lipjodolu raz na kilka dni. Continue reading „Leki zywiczne”

Donioslym objawem radiologicznym wrodzonych torbieli pluc jest takze zupelny brak swiezego lub przebytego zapalenia

Doniosłym objawem radiologicznym wrodzonych torbieli płuc jest także zupełny brak świeżego lub przebytego zapalenia dookoła torbieli brak też wtórnej marskości płuc z przesunięciem śródpiersia i narządów oraz nierozszerzanie się sprawy chorobowej. Obecność wtórnych zmian zapalnych w otoczeniu torbieli nie wyłącza jednak wrodzonego pochodzenia torbieli płucnej. Duża torbiel otwarta daje obraz radiologiczny podobny do odmy opłucnej. Rozpoznanie różnicowe. Dużą torbiel płuc otwartą odróżnić można od odmy opłucnej na tej podstawie, że torbiel nie ma ostrego początku, który cechuje odmę, a w obrazie radiologicznym płuco nie jest wtłoczone do wnęki w postaci znamiennego dla odmy kikuta, lecz jego miąższ jest odepchnięty przez torbiel i uciśnięty mniej więcej równomiernie we wszystkich kierunkach, nadto obraz torbieli utrzymuje się bez zmiany przez długi czas. Continue reading „Donioslym objawem radiologicznym wrodzonych torbieli pluc jest takze zupelny brak swiezego lub przebytego zapalenia”

Zwezenia oskrzeli na tle ucisku

Zwężenia oskrzeli na tle ucisku oraz spraw chorobowych toczących się w ścianie oskrzela rozwijają się przeważnie powoli. Prócz objawów choroby podstawowej pojawia się, jako pierwszy objaw duszność, początkowo podczas wysiłków fizycznych. Stopniowo dołącza się syczenie podczas oddychania (stridor). Zarówno duszność, jak syczenie mogą u tego samego chorego być różnej siły, zależnie od położenia ciała, ruchów fizycznych, czasami gdy zwężenie jest wywołane przez tętniak, od stanu psychicznego chorego. Z czasem duszność się zwiększa i pojawia się nieraz coraz znaczniejsza sinica, a jeżeli prócz oskrzela uciskowi ulegają sąsiednie pnie żylne dołącza się nabrzmienie odpowiednich żył. Continue reading „Zwezenia oskrzeli na tle ucisku”

Wysoko Trwały Inhibitor RNAi PCSK9 cd

Protokół badania, dostępny na stronie, został opracowany przez Alnylam Pharmaceuticals, The Medicines Company oraz głównych badaczy i został zatwierdzony przez National Research Ethics Service Committee w London-Brent w Wielkiej Brytanii. Badanie przeprowadzono na dwóch umowach badawczych w Wielkiej Brytanii (Richmond Pharmacology i Covance). Dane zostały zebrane przez badaczy i przeanalizowane przez Covance i Alnylam Pharmaceuticals. Wszyscy autorzy zinterpretowali dane, pomogli przygotować manuskrypt i podjęli decyzję o przesłaniu rękopisu do publikacji. Pomoc redakcyjną, finansowaną przez Alnylam Pharmaceuticals, dostarczyły Greensplash i Spencer Fontayne. Continue reading „Wysoko Trwały Inhibitor RNAi PCSK9 cd”

T-Cell Transfer Therapy Targeting Mutant KRAS in Cancer ad 6

To odkrycie wykazało, że utrata docelowego antygenu nie była odpowiedzialna za postępujący charakter zmiany. Jednak analiza liczby kopii chromosomalnych wykazała, że postępująca zmiana chorobowa zawierała kilka nieprawidłowości genetycznych różnych od innych guzów, które zostały wycięte przed terapią komórkową, w tym obojętna pod względem kopii utrata heterozygotyczności na chromosomie 6, która koduje locus HLA (Fig. S5). w Dodatku Uzupełniającym). Kopia utraconego chromosomu 6 zakodowała allel HLA-C * 08: 02 (Figura 3). Continue reading „T-Cell Transfer Therapy Targeting Mutant KRAS in Cancer ad 6”

Wysoko Trwały Inhibitor RNAi PCSK9 ad 5

Pełny plan analizy statystycznej jest dostępny z protokołem na stronie. Wyniki
Uczestnicy
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka demograficzna i kliniczna uczestników na poziomie wyjściowym (populacja bezpieczeństwa). Schemat blokowy przedstawiający randomizację i obserwację uczestników przedstawiono na ryc. Continue reading „Wysoko Trwały Inhibitor RNAi PCSK9 ad 5”

Terapia interferonem Alfa-2a w krioglobulinemii związana z wirusem zapalenia wątroby typu C. ad

Wszyscy pacjenci byli następnie widziani co osiem tygodni przez co najmniej sześć miesięcy. Podczas każdej wizyty pacjenci oceniali objawy kliniczne swojej choroby i skutki uboczne terapii na skali objawów. Egzaminator szukał objawów skórnego zapalenia naczyń, zaburzeń czynności wątroby i choroby nerek. Próbki krwi i moczu uzyskano dla morfologii krwi, testów biochemicznych i badań wirusologicznych. Aby ocenić ciężkość skórnego zapalenia naczyń, zastosowano system punktacji, w którym wynik wynoszący 0 wskazywał na brak aktywnych zmian skórnych; wynik 1, rzadkie (mniej niż 10) plamiste plamki na kończynach dolnych (łagodna plama akralna); wynik 2, 10 lub więcej plamistych plam na kończynach dolnych (ostra plama akralna); wynik 3, wydłużenie plamicy brzusznej do tułowia, kończyn górnych (rozległa plamica) lub oba; i wynik 4, obecność owrzodzeń skóry, zgorzeli lub obu. Continue reading „Terapia interferonem Alfa-2a w krioglobulinemii związana z wirusem zapalenia wątroby typu C. ad”

Interpretacja prawa do broni – rozporządzenie w sprawie broni i prawo konstytucyjne

W dniu 18 marca 2008 r. Amerykański Sąd Najwyższy wysłuchał ustnych argumentów w District of Columbia przeciwko Heller, sprawie kwestionującej ustawy o kontroli broni uchwalonej w 1976 r. W Waszyngtonie. Pytanie przed Trybunałem brzmi: czy okręgowy zakaz dalszej rejestracji broni krótkiej , jego zakaz noszenia ukrytych pistoletów i mandat, aby broń trzymana w domach pozostała wyładowana, a zablokowanie lub rozmontowanie narusza prawa obywateli zagwarantowane w drugiej poprawce do konstytucji. To, co robimy w sprawie broni krótkiej, jest oczywiście kwestią polityki publicznej. Continue reading „Interpretacja prawa do broni – rozporządzenie w sprawie broni i prawo konstytucyjne”