Choroba przebiega z suchym kaszlem lub z odpluwaniem

Choroba przebiega z suchym kaszlem lub ż odpluwaniem. Zależnie od właściwości plwociny odróżnia się nieżyt oskrzeli śluzowy, śluzowo-ropny, śluzotokowy dychawiczny, śluzoropotok oskrzelowy, zapalenie włóknikowe oraz zapalenie gnilne. Przewlekły nieżyt oskrzeli suchy (bronchitis chroriica sicca) został opisany przez wybitnego klinicystę francuskiego Laenneca. Toteż tę postać przewlekłego nieżytu zwą także bronchitis Laenneci. Najczęściej spostrzega się ją u osób starszych na tle pewnego usposobienia konstytucyjnego. Continue reading „Choroba przebiega z suchym kaszlem lub z odpluwaniem”

Rozpoznanie wlóknikowego zapalenia oskrzeli

Rozpoznanie włóknikowego zapalenia oskrzeli opiera się na wykrztuszaniu przez chorych typowych odlewów oskrzelowych. W każdym przypadku należy określić, czy choroba jest postacią samorodną czy wtórną. Rokowanie w postaci ostrej włóknikowego zapalenia oskrzeli jest zawsze bardzo poważne. Prawie w połowie przypadków ogłoszonych w piśmiennictwie nastąpił zgon. W postaci przewlekłej rokowanie quo ad vitam jest pomyślne, jednak nie podobna orzec, jak długo choroba będzie trwać. Continue reading „Rozpoznanie wlóknikowego zapalenia oskrzeli”

Rozpoznanie gnilnego zapalenia oskrzeli

Rozpoznanie gnilnego zapalenia oskrzeli opiera się na obecności objawów nieżytu oskrzeli i znamiennej cuchnącej plwociny. Rozpoznanie różnicowe z rozszerzeniem oskrzeli i zgorzelą płuc omówię w odpowiednich rozdziałach. Rokowanie. Rokować w gnilnym zapaleniu oskrzeli trzeba zawsze bardzo ostrożnie, gdyż choroba tylko rzadko kończy się zupełnym wyleczeniem, zwykle przewleka się i wjedzie nieraz do przewlekłego zatrucia oraz do wtórnych zmian w płucach, a następnie w sercu. Leczenie w gnilnym zapaleniu oskrzeli powinno być przede wszystkim przyczynowe. Continue reading „Rozpoznanie gnilnego zapalenia oskrzeli”

Poleca sie takze leczenie pradami Arsonwala

Dla hamowania rozkładu wydzieliny, prócz leków odkażających drogi oddechowe, klinicyści francuscy polecają nalewkę czosnkową po 20-40 kropli na dobę. Czosnek wydziela się przez drogi oddechowe i ma działać tutaj odkażająco. Józef Felix badał właściwości bakteriobójcze alkoholowego wyciągu czosnku w stosunku do pałeczki okrężnicy, gronkowca ropotwórczego złocistego, pałeczki ropy błękitnej (bacillus pyocyaneus), pałeczki gałęzistej (bacillus racimosus) i paciorkowca ropotwórczego. Wbrew rozpowszechnionemu poglądowi okazało się, że czosnek nie działa ani bakteriobójczo, ani hamująco. Zupełnie słusznie twierdzi wobec tego Felix, że działanie skuteczne czosnku w zapaleniu gnilnym oskrzeli musi polegać na farmakodynamicznych właściwościach składników jeszcze nieznanych w nim zawartych. Continue reading „Poleca sie takze leczenie pradami Arsonwala”

Rokowanie

Rokowanie. Rozszerzenie oskrzeli samo przez się jest chorobą nieuleczalną, trwa jednak zwykle latami, nieraz ulega, zwłaszcza w początkowym okresie, poprawie i na pewien czas zatrzymuje się w rozwoju. Rokowanie zależy raczej: 1) od stopnia zmian w płucach i w opłucnej; 2) od stanu serca, którego pracę zmiany te utrudniają; 3) od ogólnego stanu chorego. 4) od powikłań. W okresie wykształconym choroby większość chorych (do 60-75) jest niezdolna do pracy. Continue reading „Rokowanie”

Donioslym objawem radiologicznym wrodzonych torbieli pluc jest takze zupelny brak swiezego lub przebytego zapalenia

Doniosłym objawem radiologicznym wrodzonych torbieli płuc jest także zupełny brak świeżego lub przebytego zapalenia dookoła torbieli brak też wtórnej marskości płuc z przesunięciem śródpiersia i narządów oraz nierozszerzanie się sprawy chorobowej. Obecność wtórnych zmian zapalnych w otoczeniu torbieli nie wyłącza jednak wrodzonego pochodzenia torbieli płucnej. Duża torbiel otwarta daje obraz radiologiczny podobny do odmy opłucnej. Rozpoznanie różnicowe. Dużą torbiel płuc otwartą odróżnić można od odmy opłucnej na tej podstawie, że torbiel nie ma ostrego początku, który cechuje odmę, a w obrazie radiologicznym płuco nie jest wtłoczone do wnęki w postaci znamiennego dla odmy kikuta, lecz jego miąższ jest odepchnięty przez torbiel i uciśnięty mniej więcej równomiernie we wszystkich kierunkach, nadto obraz torbieli utrzymuje się bez zmiany przez długi czas. Continue reading „Donioslym objawem radiologicznym wrodzonych torbieli pluc jest takze zupelny brak swiezego lub przebytego zapalenia”

Ochrona przed wirusem po piątej dawce szczepionki przeciwkomórkowej przeciwko krztuścowi u dzieci AD 5

Dane ekologiczne przedstawiające odsetek osób, które otrzymywały DTaP zamiast szczepionek przeciw krztuścowi jako niemowlęta, zgodnie z ich aktualnym wiekiem, pokazano na rycinie 1. Charakterystyka populacji badawczej
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka dzieci pozytywnych pod względem PCR i kontroli, styczeń 2006-czerwiec 2011. Continue reading „Ochrona przed wirusem po piątej dawce szczepionki przeciwkomórkowej przeciwko krztuścowi u dzieci AD 5”

Leczenie starszych pacjentów chłoniakiem z komórek płaszcza AD 6

Wyjściowa charakterystyka pacjentów włączonych do analizy podstawowej. Od stycznia 2004 r. Do października 2010 r. Losowo 560 pacjentów z ośmiu krajów zostało losowo przydzielonych do chemioterapii za pomocą R-CHOP lub R-FC; 532 z tych pacjentów włączono do analizy zamiar-do-leczenia, a 485 włączono do analizy pierwotnej (Figura 1A). Continue reading „Leczenie starszych pacjentów chłoniakiem z komórek płaszcza AD 6”

Leczenie starszych pacjentów chłoniakiem z komórek płaszcza AD 4

Otwarta terapia podtrzymująca rozpoczęła się natychmiast po dacie drugiej randomizacji i trwała do progresji. Rytuksymab był kontynuowany w dawce 375 mg na metr kwadratowy co 2 miesiące. Standardowy interferon alfa podawano podskórnie w dawce 3 milionów jednostek trzy razy w tygodniu; pegylowany interferon alfa podawano w dawce .g na kilogram masy ciała na tydzień. W przypadku wystąpienia toksycznego działania klasy 2 lub 3 dawkę zmniejszono o 30 do 50%; w przypadku jakiegokolwiek toksycznego działania klasy 4 leczenie interferonem alfa było przerywane aż do wyzdrowienia, a następnie wznowione po 50% poprzedniej dawki i stopniowo zwiększane, jeśli nie wystąpiły poważne zdarzenia niepożądane. Continue reading „Leczenie starszych pacjentów chłoniakiem z komórek płaszcza AD 4”