Objaw Trousseau

Objaw Trousseau zaś polega na tym, że ucisk na mięśnie przedramienia u chorych na ukrytą tężyczkę wywołuje skurcze mięśni ręki. Skurcz ten wywołuje zgięcie ręki w łokciu i nadgarstku oraz przyciśnięcie kciuka do. dłoni przy wyprostowanych pozostałych palcach. Ucisk na mięśnie kończyny dolnej wywołuje zginanie biodra, kolana i palców nóg. W związku z tym, że różne czynniki mogą wywołać zaburzenia w czynności przytarczyczek, odróżniamy tężyczkę urazową, np. Continue reading „Objaw Trousseau”

Patogeneza tezyczki

Patogeneza tężyczki Usunięcie przytarczyczek wywołuje spadek wapnia we krwi, który może dochodzić do 4,1. mg% zamiast normalnych 10,8 mg%. Nie każde jednak obniżenie zawartości wapnia we krwi powoduje wystąpienie tężyczki. Tężyczka może bowiem powstać przy różnego stopnia niskich koncentracjach wapnia we krwi, w zasadzie zaś wtedy, kiedy wapń spadnie do blisko połowy swojej normy fizjologicznej, przeciętnie do 7 mg%. Istnieją więc pewne indywidualne różnice -napięcia i pobudliwości nerwowo-mięśniowej oraz indywidualne: oddziaływanie nerwowo-mięśniowe na spadek wapnia we Krwi; Jeżeli bowiem zmniejszymy napięcie mięśniowe przez wytrzebienie zwierząt z usuniętymi przytarczyczkami, to tężyczka nie wystąpi. Continue reading „Patogeneza tezyczki”

Nablonek waleczkowy

Nabłonek wałeczkowy zostaje z czasem zastąpiony przez nabłonek płaski, wszystkie zaś warstwy ściany ulegają zanikowi. Ze ściany oskrzeli może wreszcie pozostać tylko błona włóknista. Jest to okres zanikowy przewlekłego zapalenia oskrzeli (bronchitis chronica atrophica). Zmiany zanikowe są nierównomierne. W miejscach znaczniejszego zaniku ściana oskrzeli łatwo się rozciąga. Continue reading „Nablonek waleczkowy”

Choroba przebiega z suchym kaszlem lub z odpluwaniem

Choroba przebiega z suchym kaszlem lub ż odpluwaniem. Zależnie od właściwości plwociny odróżnia się nieżyt oskrzeli śluzowy, śluzowo-ropny, śluzotokowy dychawiczny, śluzoropotok oskrzelowy, zapalenie włóknikowe oraz zapalenie gnilne. Przewlekły nieżyt oskrzeli suchy (bronchitis chroriica sicca) został opisany przez wybitnego klinicystę francuskiego Laenneca. Toteż tę postać przewlekłego nieżytu zwą także bronchitis Laenneci. Najczęściej spostrzega się ją u osób starszych na tle pewnego usposobienia konstytucyjnego. Continue reading „Choroba przebiega z suchym kaszlem lub z odpluwaniem”

Niezyt dychawiczny oskrzeli

Nieżyt dychawiczny oskrzeli (bronchitu asthmatica s. eosinophilica) ma również podłoże konstytucyjne. Dotyczy on zazwyczaj mniejszych oskrzeli i powstaje podczas dłużej trwającej dychawicy oskrzelowej albo pierwotnie. Znamienna jest, dla tej postaci plwocina zawierająca dużo krwinek kwasochłonnych, nieraz kryształy Charcot-Leydena, czasami także wężownice Curschmanna. Od plwociny w dychawicy oskrzelowej różni się mniejszą lepkością. Continue reading „Niezyt dychawiczny oskrzeli”

Leki zywiczne

Leki żywiczne i odkażające oraz darsonwalizacja ogólna zapobiegają równocześnie gnilnemu rozkładowi wydzieliny. W tym celu stosuję także dooskrzelowe wlewania ogrzanego roztworu 200.000 jednostek penicyliny w 20 ml fizjologicznego roztworu soli raz na 3-4 dni lub wziewania penicyliny do 50.000 jednostek do 3 razy dziennie co dzień. Jeżeli rozkład wydzieliny oskrzelowej jest wywołany przez zakażenie oskrzeli krętkami, poleca się leczenie nowarsenobenzolem lub neosalutanem dożylnie lub stowarsolem wewnętrznie. Leczenie dożylnymi wstrzykiwaniami alkoholu wywiera na ilość, jakość oraz woń plwociny wpływ niestały i niepewny chociaż czasami widoczny (Anastazy Landau). Czasami wyraźną poprawę na dłuższy czas uzyskuje się przez wlewanie dooskrzelowe 10-20 ml 10% gomenolu lub eukaliptolu w oliwie lub lipjodolu raz na kilka dni. Continue reading „Leki zywiczne”

Objawy wrodzonych torbieli pluc sa odmienne u dzieci i u doroslych

Objawy wrodzonych torbieli płuc są odmienne u dzieci i u dorosłych. U niemowląt i we wczesnym dzieciństwie na pierwszy plan wysuwają się duszność i sinica. Duszność bywa stała, wzmagająca się podczas wysiłków lub mierna, lub też objawiająca się w postaci kilkuminutowych napadów, Towarzyszy jej stała lub napadowa sinica. W razie zakażenia torbieli dołączają się kaszel z odpluwaniem i stany podgorączkowe. Duże torbiele mogą wywoływać objawy fizyczne odmy opłucnej. Continue reading „Objawy wrodzonych torbieli pluc sa odmienne u dzieci i u doroslych”

Ochrona przed wirusem po piątej dawce szczepionki przeciwkomórkowej przeciwko krztuścowi u dzieci AD 3

Wyniki PCR były pozytywne dla B. pertussis, pozytywne dla B. parapertussis lub ujemne dla obu. Potencjalni pacjenci stanowili wszystkie dzieci, które były pozytywne pod względem krztuśca i negatywne w przypadku parapertylu w teście PCR podczas okresu badania i które otrzymywały dawkę DTaP w wieku od 47 do 84 miesięcy (ta dawka była uważana za piątą dawkę DTaP) przed PCR test został wykonany. Continue reading „Ochrona przed wirusem po piątej dawce szczepionki przeciwkomórkowej przeciwko krztuścowi u dzieci AD 3”

Ostre zapalenie mięśnia sercowego z blokadą immunologiczną Checkpoint cd

Każdy z nich otrzymał ipilimumab i niwolumab w badaniach klinicznych (NCT02320058 i NCT02224781). Analiza histopatologiczna serca u Pacjenta wykazała intensywny, niejednolity naciek limfocytarny w mięśniu sercowym, który również obejmował zatokę sercową i węzły przedsionkowo-komorowe (Figura 1C). Nie odnotowano eozynofilowych ziarniaków ani olbrzymich komórek. Podobnie, mięśnie szkieletowe wykazały zniszczenie limfocytów izolowanych miocytów (ryc. S2 w dodatku uzupełniającym). Continue reading „Ostre zapalenie mięśnia sercowego z blokadą immunologiczną Checkpoint cd”