Tezyczke mozna uzyskac doswiadczalnie

Tężyczkę można uzyskać doświadczalnie, jeżeli sztuczni obniżymy zawartość wapnia we krwi przez wprowadzenie normalnym zwierzętom np. cytrynianu sodowego. Cytrynian sodu łączy się wtedy z wapniem krwi i powstaje nierozpuszczalny cytrynian wapnia. Występuje wtedy zubożenie krwi w wapń, co prowadzi do powstawania skurczów tężyczkowych, identycznych ze skurczami powstałymi po usunięciu przytarczyczek. Bezpośrednią więc przyczyną powstawania tężyczki jest zmniejszenie się zawartości wapnia zjonizowanego we krwi, gdyż jony wapnia zmniejszają pobudliwość komórek. Continue reading „Tezyczke mozna uzyskac doswiadczalnie”

Samorodne zapalenie oskrzelków zarostowe

Samorodne zapalenie oskrzelków zarostowe (Bronchiolitis obliterans essentialis) Określenie. W przebiegu chorób płuc może dochodzić do zarastania oskrzelków. W odróżnieniu od tych przypadków, spostrzega się zapalenie oskrzelków wiodące do ich zarośnięcia pierwotne, czyli samorodne. Przyczyny i wywód chorobowy. Najczęstszą przyczyną ostrego oraz podostrego zapalenia zarostowego oskrzelków jest wdychanie gazów gryzących, mianowicie wyziewów kwasu siarkowego, azotowego lub solnego amoniaku i in. Continue reading „Samorodne zapalenie oskrzelków zarostowe”

Samorodne zarostowe zapalenie oskrzelków

Objawy. Samorodne zarostowe zapalenie oskrzelków rozwija się bardzo często niepostrzeżenie. Między początkiem działania czynnika chorobotwórczego a powstaniem objawów może mijać kilka tygodni. Choroba w pełni rozwoju objawia się gorączką, dusznością i sinicą, które nie tłumaczą się wynikiem badania narządu oddechowego ani stanem serca, gdyż badaniem fizycznym stwierdza się jedynie rozedmę płuc, jednak bez przytłumienia odgłosu opukowego, oraz drobnobańkowe rzężenia, często wszakże nawet tych objawów nie ma. Badanie radiologiczne płuc wykrywa obraz podobny do gruźlicy prosówkowej. Continue reading „Samorodne zarostowe zapalenie oskrzelków”

Niezyt dychawiczny oskrzeli

Nieżyt dychawiczny oskrzeli (bronchitu asthmatica s. eosinophilica) ma również podłoże konstytucyjne. Dotyczy on zazwyczaj mniejszych oskrzeli i powstaje podczas dłużej trwającej dychawicy oskrzelowej albo pierwotnie. Znamienna jest, dla tej postaci plwocina zawierająca dużo krwinek kwasochłonnych, nieraz kryształy Charcot-Leydena, czasami także wężownice Curschmanna. Od plwociny w dychawicy oskrzelowej różni się mniejszą lepkością. Continue reading „Niezyt dychawiczny oskrzeli”

Doniosla role w powstawaniu rozszerzenia oskrzeli odgrywaja takze zmiany w budowie scian oskrzeli

Doniosłą rolę w powstawaniu rozszerzenia oskrzeli odgrywają także zmiany w budowie ścian oskrzeli, zależne od przewlekłego ich nieżytu, a w przewlekłych chorobach płuc, zwłaszcza, powikłanych zrostami opłucnymi, kurczenie się tworzącej się tkanki łącznej, która pociąga za sobą ścianę oskrzeli na zewnątrz. Wrodzona słabość ścian oskrzeli może również usposabiać do powstania rozszerzenia oskrzeli. Rozszerzenie oskrzeli może powstawać także na tle ucisk oskrzela z zewnątrz przez tętniak, guz itp. Opisano przypadki (w naszym piśmiennictwie Anastazy Landdu), w których rozszerzenie oskrzeli powstało bardzo szybko w przebiegu ostrego zapalenia płuc odoskrzelowego na tle zmian w ścianach oskrzeli 1 w tkance śródmiąższowe j (brone heetasis aeuta) aby te rozszerzenia oskrzeli spostrzega się przeważnie w dolnym płacie prawego płuca, w którym sprawy chorobowe, prócz gruźlicy, sadowią się częściej niż w innych płatach. W górnych płatac h rozszerzenie oskrzeli powstaje najczęściej na tle śródmiąższowego zapalenia płuc i zwłóknienia (fibrosis pulmonum) w gruźlicy, zwłaszcza zaś w kile oraz w innych sprawach chorobowych. Continue reading „Doniosla role w powstawaniu rozszerzenia oskrzeli odgrywaja takze zmiany w budowie scian oskrzeli”

Prócz rozszerzen oskrzeli przebiegajacych z obfitym wykrztuszaniem plwociny zdarzaja sie rozszerzenia bez plwociny

Prócz rozszerzeń oskrzeli przebiegających z obfitym wykrztuszaniem plwociny zdarzają się rozszerzenia bez plwociny. Są to suche rozszerzenia oskrzeli (bronchectasis sieca). Stan ogólny chorych bywa długo dobry, bezgorączkowy. Zatrzymywaniu się plwociny, zwłaszcza zaś pojawianiu się plwociny cuchnącej, towarzyszą zwykle wzniesienia gorączkowe oraz pogorszenie stanu podmiotowego. Rozszerzenie oskrzeli nieduże, znajdujące się głęboko, otoczone powietrzną tkanką płucną, może przebiegać bez żadnych objawów dających się wykryć zwykłymi metodami badania fizycznego płuc. Continue reading „Prócz rozszerzen oskrzeli przebiegajacych z obfitym wykrztuszaniem plwociny zdarzaja sie rozszerzenia bez plwociny”

Rokowanie

Rokowanie. Rozszerzenie oskrzeli samo przez się jest chorobą nieuleczalną, trwa jednak zwykle latami, nieraz ulega, zwłaszcza w początkowym okresie, poprawie i na pewien czas zatrzymuje się w rozwoju. Rokowanie zależy raczej: 1) od stopnia zmian w płucach i w opłucnej; 2) od stanu serca, którego pracę zmiany te utrudniają; 3) od ogólnego stanu chorego. 4) od powikłań. W okresie wykształconym choroby większość chorych (do 60-75) jest niezdolna do pracy. Continue reading „Rokowanie”

Leczenie starszych pacjentów chłoniakiem z komórek płaszcza AD 3

Oba randomizacje przeprowadzono centralnie w centrum danych Europejskiej Sieci Chłoniaka Mantle Celi lub w centrum danych Fundacji Hemato-Onkologii dla Dorosłych w Holandii (HOVON) i podzielono na grupy według wieku, grupy i Międzynarodowego Wskaźnika Prognostycznego12 profil ryzyka. Druga randomizacja była również stratyfikowana zgodnie z reżimem indukcji i kategorią odpowiedzi. W imieniu European Mantle Cell Lymphoma Network, pierwsi, drudzy, przedostatni i ostatni autorzy zaprojektowali badanie i zapewnili dokładność i kompletność danych i analiz oraz wierność badania do protokołu; autorzy ci napisali manuskrypt i podjęli decyzję o przesłaniu go do publikacji. Drugi i przedostatni twórcy zbierali i analizowali dane. Continue reading „Leczenie starszych pacjentów chłoniakiem z komórek płaszcza AD 3”

Leczenie starszych pacjentów chłoniakiem z komórek płaszcza AD 8

Czas trwania remisji, zgodnie ze schematem leczenia podtrzymującego (analiza zamiany na leczenie). Panel A pokazuje czas trwania remisji u wszystkich pacjentów, którzy zostali losowo przydzieleni do leczenia podtrzymującego (rytuksymab w porównaniu z interferonem alfa), a panel B – czas trwania remisji wśród pacjentów losowo przydzielonych do leczenia podtrzymującego po randomizacji do R-CHOP. Panel C pokazuje całkowity czas przeżycia u wszystkich pacjentów, którzy zostali losowo przydzieleni do leczenia podtrzymującego (rytuksymab w porównaniu z interferonem alfa), oraz całkowity czas przeżycia panelu D wśród pacjentów, którzy zostali losowo przydzieleni do leczenia podtrzymującego po randomizacji do R-CHOP. Czas trwania remisji był znacznie dłuższy w grupie rytuksymabowej niż w grupie leczonej interferonem alfa, przy 45% zmniejszeniu ryzyka progresji lub zgonu według analizy pierwotnej (współczynnik ryzyka, 0,55; 95% CI, 0,36 do 0,87; P = 0,01, z dostosowaniem do analiz pośrednich) (rys. Continue reading „Leczenie starszych pacjentów chłoniakiem z komórek płaszcza AD 8”

Leczenie starszych pacjentów chłoniakiem z komórek płaszcza AD 7

Warto zauważyć, że 29 pacjentów (10%), którzy otrzymali R-FC, zmarło podczas remisji, w porównaniu z 11 (4%), którzy otrzymali R-CHOP. Ze względu na zaobserwowaną różnicę w całkowitym przeżyciu niezależny komitet monitorujący dane i bezpieczeństwo zalecił zamknięcie grupy R-FC. Tabela 2. Tabela 2. Continue reading „Leczenie starszych pacjentów chłoniakiem z komórek płaszcza AD 7”