W rozpoznaniu rozszerzen oskrzeli dopomaga badanie radiologiczne klatki piersiowej

W rozpoznaniu rozszerzeń oskrzeli dopomaga badanie radiologiczne klatki piersiowej, bez którego bardzo często ich nie podobna rozpoznać, zwłaszcza rozszerzeń suchych oraz niedużych. Dla rozszerzeń oskrzeli jest znamienny rysunek płuc w kształcie plastra miodu. Spostrzega się go jednak rzadko. Najczęściej badanie radiologiczne wykrywa nieregularne cienie, w jednych miejscach silniejsze, w innych jaśniejsze. Czasami cienie mają zgrubienia kolbkowate u dołu. Obraz radiologiczny zmienia się zależnie od tego, czy rozszerzone oskrzela są wypełnione, czy też opróżnione. Często tłumaczenie obrazu jest trudne wskutek postronków i zacienień, zależnych od marskości płuc, pozostałych po zapaleniu płuca lub opłucnej, poprzedzającym powstanie rozszerzeń oskrzeli. Rozszerzenia oskrzeli suche, zwłaszcza wrodzone, mogą przebiegać bez żadnych objawów fizycznych i radiologicznych, tak że tylko krwotoki płucne, pojawiające się od czasu do czasu przy dobrym ogólnym stanie chorego i przebiegające bez gorączki, nasuwają przypuszczenie utajonego rozszerzenia oskrzeli. Sprawę rozstrzyga badanie bronchograficzne. Umożliwia ono wykrywanie także rozszerzeń oskrzelowych z wydzieliną we wczesnym okresie ich tworzenia się i przez to polepsza rokowanie. Na radiogramach rozszerzenia oskrzeli uwydatniają się w postaci czarnych cieni o kształcie gniazd gołębich, pączka winogron, palców rękawiczek itp. Zwłaszcza cenne jest badanie bronchograficzne do wykrywania rozszerzeń oskrzeli w dolnej przyśrodkowej części płuc tuż przy sercu. Zwykłe badanie radiologiczne klatki piersiowej wykrywa w tych przypadkach trójkątny cień wypełniający kąt sercowo-przeponowy. Początkowo uznawano go za objaw właściwy tylko zapaleniu opłucne j tylnego śródpiersia przebiegającemu zwykle jako zapalenie ropne otorbione (pleuritzs mediastinalis purulenta saccata posterior). Badania bronchograficzne dowiodły, że o wiele częstszą przyczyną cienia trójkątnego są właśnie rozszerzenia oskrzeli w okolicy przyśródpiersiewej (regio paramediastinalis). Cień zależy wtedy po części od zagęszczenia płuca w okolicy rozszerzeń oskrzeli, po części od towarzyszącego sprawie oskrzelowej zrostowego zapalenia opłucnej (pleuritis adhaesiva) z jej zgrubieniem mniej więcej rozległym. [hasła pokrewne: cynarex opinie, nervomix sen, esberitox cena ]

Powiązane tematy z artykułem: cynarex opinie esberitox cena nervomix sen