Wprowadzenie parathormonu zwierzetom i ludziom

Wprowadzenie parathormonu zwierzętom i ludziom powoduje zwiększenie się fosforanów w moczu (-phospha turia). Brak w ustroju parathormonu zmniejsza wydalanie kwasu fosforowego z moczem, w związku z czym nagromadza się on we krwi. Wzrost poziomu kwasu fosforowego we krwi powoduje spadek w niej jonów wapnia i powstaje tężyczka. Brak hormonu przy tarczy czek powoduje w ustroju inne jeszcze zmiany. Po usunięciu bowiem przytarczyczek powstaje zwiększone zapotrzebowanie przez tkanki cukru. Zanik wtedy glikogen ż wątroby. Prócz tego wątroba zatraca zdolność przetwarzania amoniaku w mocznik co świadczy o zaburzeniach w przemianie białkowej. Powstają wtedy różne ił trujące przechodzące do krwi; jak np. guanidyna i metyloguaninyn które są czynnikami pomocniczymi w powstawaniu tężyczki. [patrz też: wyszukiwarka kodów icd 10, metafen ulotka, aorta sklerotyczna ]

Powiązane tematy z artykułem: aorta sklerotyczna metafen ulotka wyszukiwarka kodów icd 10