Wspólne objawy ostrej gruzlicy prosówkowej

Wspólnymi objawami ostrej gruźlicy prosówkowej (tuberculosis miliaris acuta) i ostrego nieżytu oskrzelków są: wybitna duszność i sinica, gorączka i objawy nieżytu oskrzeli. Za nieżytem oskrzelków przemawia siedziba nieżytu przeważnie w dolnych częściach płuc, za gruźlicą prosówkową – przewaga nieżytu oskrzeli w górnych płatach, obecność dawnych ognisk gruźliczych (w płucach, gruczołach, stawach itd.), usposobienie wrodzone do gruźlicy, częste stykanie się z chorymi na gruźlicę, obrzmienie śledziony, gruzełki prosowate w naczyniówce oczu, większa skłonność do potów, w dalszym przebiegu choroby prątki gruźlicy w plwocinie. W rozpoznaniu może dopomóc radiologiczne badanie klatki piersiowej, które w gruźlicy prosówkowej wykrywa rozsiane drobne cienie. Rokowanie w ostrym nieżycie oskrzelków jest zawsze bardzo poważne, zwłaszcza u dzieci, u osób starszych, u garbatych i u chorych na serce. Zapobieganie. Należy starannie leczyć ostry nieżyt oskrzeli, zwłaszcza w przebiegu ostrych chorób zakaźnych, by zapobiec przejściu zapalenia na oskrzelka. Szczególnie dotyczy to dzieci, osób starszych, garbatych i chorych sercowych. Leczenie. Chorego umieszcza się w łóżku w przestronnym pokoju i zabezpiecza się mu łatwy dostęp świeżego powietrza. Jednocześnie z tym stosuje się energiczne leczenie odciągające na klatkę piersiową w postaci 6-10 ciętych baniek, a w postaci łagodniejszej 25-40 baniek suchych oraz ogrzewających okładów pod ceratką. Równocześnie podaje się gorące napoje oraz przetwory salicylowe i wykrztuśne. Zwraca się szczególną uwagę na serce. Najmniejsze są objawy osłabienia mięśnia sercowego wymagają zastosowania naparstnicy, a objawy zapadu leków podniecających (excitantia), zgodnie z zasadami, które omówiłem w tomie I. [podobne: kreatynina gfr, synvisc one cena, esberitox cena ]

Powiązane tematy z artykułem: esberitox cena kreatynina gfr synvisc one cena