Zapalenie oskrzeli wlóknikowe

Zapalenie oskrzeli włóknikowe (Bronchitis fibrinosa s. crouposa s. pseudomembranacea s. plastica) określenie. Przez zapalenie oskrzeli włóknikowe rozumie się chorobę cechującą się tworzeniem się w oskrzelach błon rzekomych, wykrztuszanych w postaci odlewów oskrzelowych. Odróżnia się postać wtórną, dołączającą się do innych chorób toczących się w płucach (ostre krupowe zapalenie płuc, gruźlica, przekrwienie bierne i in.) oraz rzadszą postać samorodną, czyli pierwotną (broncbitis fibrinosa essentialis s. primitiva s. idioplabica), ograniczającą się wyłącznie do oskrzeli. W naszym piśmiennictwie ogłoszono dotychczas tylko 10 przypadków omawianej choroby (3 przez Alfreda Sokołowskiego i po jednym przez Helbichol, Dobrzyckiegu, Jozefoiwicza, Putermana, Żychonia, Stmling-Okuniewskiego i Wajnsztoka). Nadto Stonieł Ciechanowski opisał zmiany błotnicowate i zwykłe krupowe w tchawicy i w oskrzelach podczas nagminnej grypy w Krakowie w 1918 u chorych z równoczesnymi rozległymi ciężkimi zmianami w drobniejszych oskrzelach i w płucach. Przyczyny i wywód chorobowy włóknikowego zapalenia oskrzeli nie są jeszcze ostatecznie wyjaśnione. Dotychczasowe spostrzeżenia przemawiają za koniecznością pewnego usposobienia, zależnego najczęściej od zaburzeń w zakresie gruczołów dokrewnych. Opisano np. przypadki tej choroby podczas ciąży oraz Jej zaostrzenia w okresie miesiączkowania lub pogorszenia równoczesnej choroby Basedowa. Prócz usposobienia do powstania choroby niezbędne jest działanie czynników wyzwalających, którymi mogą być wpływy cieplne, toksyczne (jod, gazy żrące, amoniak i in.), zakaźne, zaburzenia krążenia itp. Czynniki te wywoływać mają odruchowo przekrwienie błony śluzowej oskrzeli z następowym przesiąkaniem płynu do ich światła i jego krzepnięciem pod wpływem zaczynów pochodzących ze złuszczonych i rozpadłych komórek nabłonkowych. Włóknikowe zapalenie oskrzeli spostrzega się najczęściej u osób między 10 a 30 rokiem życia, nieco częściej u mężczyzn. [podobne: twitter warzecha, faza owulacyjna, metafen ulotka ]

Powiązane tematy z artykułem: faza owulacyjna metafen ulotka twitter warzecha