ZWEZENIE OSKRZELI

ZWĘŻENIE OSKRZELI (BRONCHOSTENOSIS) Przyczyny. Odróżnia się zwężenie oskrzeli organiczne i kurczowe. Zwężenie organiczne powstaje w skutek ucisku oskrzeli z zewnątrz, dostania się ciała obcego do oskrzeli lub na tle sprawy chorobowej, toczącej się w ścianie oskrzeli. Oskrzele może być uciśnięte z zewnątrz tętniakiem tętnicy głównej, wolem za mostkowym, powiększonymi gruczołami lub innym guzem śródpiersia, dużym wysiękiem osierdziowym, znacznie rozszerzonym lewym przedsionkiem serca u chorego ze zwężeniem lewego ujścia żylnego, ropniem przedkręgowym itd. Ze spraw toczących się w ścianie oskrzela w rachubę wchodzą rak blizny po owrzodzeniach kilowych, gruźliczych i in. Często przyczyną zwężenia oskrzeli jest dostanie się do oskrzela obcego ciała, np. guzika, monety, grochu, kawałka kości, pestki od wiśni, zęba naturalnego lub sztucznego itp. Dostanie się ciała obcego do oskrzela może uchodzić uwagi chorego. Tak bywa np., gdy ciało obce wpada do oskrzela w uśpię, w s tanie zamroczenia, np. alkoholowego. Najczęściej ciała obce dostają się do prawego głównego oskrzela, zwłaszcza dolnego płata, gdyż to oskrzele stanowi jakby przedłużenie tchawicy i jest szersze, podczas gdy lewe oskrzele odchodzi od niej pod kątem prawie 50° i jest węższe. Objawy zwężenia oskrzeli są rozmaite, zależnie od czynnika przyczynowego, rozmiaru oskrzela i stopnia zwężenia. Ciała obce zatykając główne oskrzele mogą wieść do śmierci wśród ogromnej duszności, senności i utraty przytomności. W innych przypadkach natychmiast po dostaniu się ciała obcego do tchawicy pojawia się gwałtowny kurczowy kaszel, silna duszność i sinica trwająca dopóty, dopóki ciało obce nie utraci swej ruchomości i nie utkwi gdzieś na stałe w oskrzelu. Wtedy duszność i kaszel słabną. Nieraz chorzy odczuwają ból na ograniczonym miejscu klatki piersiowej, a jeżeli ciało obce jest ostre, to w plwocinie pojawia się krew. Dalszy przebieg bywa różny. Ciało obce może pozostawać w oskrzelu bardzo długo, nawet latami, nie wywołując wyraźniejszych dolegliwości prócz kaszlu i plwociny. Zwężenie głównego oskrzela objawia śię prócz duszności szmerem syczącym. Jeżeli zwężenie się zwiększa skutek zmian zapalnych, wywołanych obecnością ciała obcego lub wskutek jego pęcznienia, to duszność wzmaga się, •dochodząc nieraz do bardzo wysokiego stopnia. Na tle obecności ciała obcego w oskrzelu może powstać nieżyt oskrzeli, zapalenie gnilne oskrzeli, zapalenie tkanki około oskrzelowej, rozszerzenie oskrzela, zapalenie płuc odoskrzelowe, ropień, zgorzel płuc i in. zmiany. [patrz też: gruczoły apokrynowe, afronis opinie, wyszukiwarka kodów icd 10 ]

Powiązane tematy z artykułem: afronis opinie gruczoły apokrynowe wyszukiwarka kodów icd 10